צור קשר 2468*
נגישות
חזרה למעלה

האם אתה זכאי להנחה בתשלום הארנונה?

הרשויות המקומיות בישראל אינן מחויבות במתן הנחה בארנונה לנכים ובעלי מוגבלויות שחיים בשטחה, עם זאת מימוש זכויות רפואיות מוכר על ידי רשויות מקומיות רבות ויכול לבוא לידי ביטוי בהנחות גדולות בתשלומי הארנונה. למרות שהרשות המקומית היא זו שמספקת את "ההטבה", על האישורים לעבור דרך ביטוח לאומי.

ריכזנו כאן מספר דברים שחשוב לדעת לפני שניגשים לבקש הנחה בארנונה על בסיס אחוזי נכות בעיריות וברשויות המקומיות:

מי זכאי לקבל הנחה בארנונה?

 • אזרחים הזכאים לקצבת זקנה לנכה עשויים להיות זכאים להנחה בשיעור של עד 100%
 • אזרחים הזכאים לקצבת נכות מלאה, אשר נקבעה להם דרגת אי כושר השתכרות בשיעור 75% ומעלה, עשויים להיות זכאים להנחה בשיעור של עד 80%
 • אזרחים אשר דרגת נכותם הרפואית נקבעה ע"י גורם מוסמך והיא בשיעור 90% ומעלה, ואין בבעלותם נכס נוסף, עשויים להיות זכאים להנחה בשיעור של עד 40%
 • הורים לילד נכה, או לאדם בוגר (המתגורר בביתם) המקבל קצבת נכות כללית, וקיבל בעבר גמלת ילד נכה עשויים להיות זכאים אף הם להנחה בתנאים מסוימים
 • אזרחים הזכאים לתגמולים לפי החוקים הבאים עשויים להיות זכאים להנחה בשיעור של 66%:
  • o חוק הנכים (תגמולים ושיקום)
  • o חוק נכי המלחמה בנאצים
  • o חוק המשטרה (נכים ונספים)
  • o חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים)
  • o חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)

מה לעשות כדי לקבל הנחה בארנונה?

תחילה יש לפנות לאגף הארנונה ברשות המקומית שבתחומה מתגורר מבקש ההנחה ובד"כ יהיה על עליו למלא טופס בקשה רלוונטי.

מומלץ לבדוק באתר האינטרנט של הרשות המקומית הרלוונטית אם ניתן להגיש טופס מקוון או להוריד אחד ולמלא מראש. אל טופס הבקשה יש לצרף מסמכים המאשרים את הזכאות (אישור על קבלת קצבה מהמוסד לביטוח לאומי וכד').

חשוב לדעת!

 • לא בכל הרשויות תינתן הנחה רטרואקטיבית, אלא בהתאם לכללים שנקבעו בכל רשות ולכן חשוב לפנות ולבקש את ההטבה מוקדם ככל הניתן
 • שיעורי ההנחות נקבעות על-ידי הרשויות המקומיות ועשויות להשתנות מעת לעת וכדאי לעקוב אחר העדכונים
 • הרשויות המקומיות עשויות לבקש פרטים על מצבו של הנכה ולקבוע תנאים נוספים לזכאות לקבלת הנחה בארנונה לנכים.