חזרה למעלה

העלאת קצבאות הנכות בעקבות הסכם הנכים

בעקבות הסכם הנכים שעבר בכנסת ב-12.2.2018, יועלו הקצבאות  הבאות: נכות כללית, שירותים מיוחדים, ילד נכה וקצבת אזרח ותיק (למי שעבר מקצבת נכות כללית לאזרח ותיק). הקצבאות יעלו ב-3 פעימות: הראשונה בחודש מרץ 2018, השנייה בשנת 2020 והשלישית בשנת 2021.

פירוט השינויים בפעימה הראשונה

הפעימה הראשונה תהיה בחודש מרץ 2018. הממשלה תחליט על אופן הגדלת הקצבאות בפעימות הבאות עד סוף שנת 2019.

שינויים בקצבת נכות כללית

  • תוספת של 470 ש"ח לקצבה, לכל מקבלי קצבת נכות בכל דרגות אי-הכושר.
  • קצבה חודשית נוספת (קח"ן) תהיה בסכום אחיד של 452 ש"ח – לכל מקבלי קצבת נכות בשיעור 100%, בכל שיעורי הנכות הרפואית.
  • נכה שמאושפז וקצבתו מחולקת בינו לבין המוסד שבו הוא מאושפז – יקבל את התוספת בסך 470 ש"ח ישירות אליו, והיא לא תחולק עם המוסד שבו הוא מאושפז.
  • הגדלת סכום ההכנסה מעבודה שתוכלו להרוויח מבלי שקצבתכם תופחת – הפחתה מקצבה בשל הכנסות מעבודה למקבלי קצבה בשיעור 100% תתחיל מסכום של 3,700 ש"ח (במקום 2,805 שקלים חדשים כפי שהיה עד כה).

 

​דרגת אי כושר |  שיעור הנכות הרפואית​ | ​ סכום הקצבה ליחיד עד פברואר 2018 | ​ סכום הקצבה ליחיד ממרץ 2018
​100% ​בין 80% ל-100% ​2,802 ש"ח ​3,272 ש"ח
​100% ​בין 50% ל-79% ​2,701 ש"ח ​​3,272 ש"ח
​100% ​עד 49% ​2,502 ש"ח ​3,272 ש"ח​
​74% ​כל רמות הנכות ​1,739 ש"ח 2,209 ש"ח​
​65% ​כל רמות הנכות 1,528 ש"ח​ ​1,998 ש"ח
​60% ​כל רמות הנכות ​1,410 ש"ח ​1,880 ש"ח

הגדלת סכום קצבת שירותים מיוחדים

הקצבה תוגדל ב-200 שקלים חדשים למקבלי קצבה בשיעור 112% ו-188%.

הגדלת סכום קצבת אזרח ותיק (זקנה)

  • מי שעבר מקצבת נכות לקצבת אזרח ותיק (זקנה) עד לתאריך 1.3.2018 – יקבל תוספת לקצבה בסך 235 שקלים חדשים.
  • מי שיעבור מקצבת נכות לקצבת אזרח ותיק (זקנה) מ- 2.3.2018 – יקבל תוספת לקצבה בסך 470 שקלים חדשים.

קצבת ילד נכה

הוקצו 50 מיליון ש"ח להגדלת קצבאות ילד נכה. שינוי התקנות טרם אושר בוועדת העבודה הרווחה והבריאות. אנו נתעדכן לגבי השינויים עם אישורם.

הלב בלוגו של לבנת פורן