חזרה למעלה

טופס 211 – טופס תאונת עבודה

מהו טופס 211?

טופס 211 הוא טופס תאונת עבודה, שמוגש למוסד לביטוח לאומי ע"י עובד שנפגע או חלה במהלך עבודתו, במטרה לקבל דמי פגיעה. באמצעות טופס ב"ל 211 העובד מציג בפני ביטוח לאומי פרטים ראשוניים הרלוונטיים לפגיעתו. הטופס שנחתם ע"י העובד והמעסיק, מהווה גם אישור של המעסיק על  כך שהעובד המועסק על ידו נפגע כתוצאה מעבודתו. מילוי הטופס מהווה שלב מרכזי והכרחי בהכרת המוסד לביטוח לאומי בפגיעה. עם זאת, הטופס עצמו לא מהווה אישור על הכרת המוסד בתאונה כפגיעת עבודה. במקביל יש לשלוח טופס תביעה תאונת עבודה ביטוח לאומי, ולקבל מכתב הכרה פורמלי.

 

למי מיועד טופס ביטוח לאומי 211 ובאיזה נסיבות ממלאים אותו?

לפי נתוני אתר ביטוח לאומי, טופס 211 מיועד לעובד שכיר או עצמאי שמבוטח בביטוח לאומי, אשר נפגע בעבודתו ומבקש לממש את זכאותו לדמי פגיעה בגין אי כושר ואובדן ימי עבודה. טופס זה מקנה קבלת פיצוי בסך 75% מהשכר וזאת במשך 91 יום מזמן הפגיעה.

ניתן להגיש את הטופס בנסיבות המוגדרות כפגיעת עבודה: תאונת עבודה או מחלת מקצוע, בין אם הפגיעה פיזית או נפשית.

 

דגשים למילוי הטופס

טופס תאונת עבודה 211 מכיל סעיפים רבים, אותם יש למלא בקפידה, תוך רישום פרטי האירוע במדויק. הטופס צריך לכלול:

 • פרטי העובד – שם, ת"ז, פרטי התקשרות, פרטי קופ"ח וכו'.
 • פרטי המעסיק ומס' תיק ניכויים במס הכנסה.
 • פרטי שכר העובד.
 • פרטי התאונה באופן מלא ומפורט: מיקום, תאריך ושעה, הנסיבות שהובילו להתרחשותה, מי היה מעורב בה, שמות עדים וכו'. במקרה של מחלת מקצוע יצוינו כל הפרטים הרלוונטיים להתהוותה ולקשר שלה לעבודת הנפגע.
 • פירוט הפגיעה: איברים שנפגעו, חומרת הפגיעה – בצירוף מסמכים רפואיים לרבות אבחנת רופא שבדק את העובד הנפגע.

 

צירוף מסמכים לטופס 211 וההבדל בין שכירים לעצמאים

יש לצרף לטופס 211  את כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים, המעידים על הפגיעה בעבודה, כדוגמת תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה מטעם רופא שבדק אותו, דו"ח מחדר מיון, סיכום מחלה מבי"ח ועוד. יש לצרף גם מסמכים המעידים על שכר העובד.

עובדים עצמאים נדרשים לצרף מסמכים מרו"ח, המעידים על שכרם המעודכן ב-3 החודשים שקדמו לפגיעה. במידה ומדובר בעצמאי שנפגע בעבודתו מחוץ לעסק, יש לצרף אסמכתא מהגורם עבורו בוצעה העבודה.

שלבי הליך התביעה בפגיעה בעבודה

שלב א' – מילוי טופס תאונת עבודה 250 בחתימת המעביד. הטופס מהווה הכרת המעביד בפגיעה כתאונת עבודה, ולמעשה מטיל עליו אחריות לתשלום בעבור הטיפול המיידי שני

אישה עם אוזנייה יושבת ומקלידה קלסר ירוק

 

תן לאחר התאונה (הטופס מוגש לקופ"ח).

שלב ב' – מילוי טופס ביטוח לאומי 211 בהתאם לדגשים שפורטו לעיל ובצירוף כל המסמכים הרלוונטיים.

שלב ג' – הגשת הטופס והמסמכים הנלווים לסניף ביטוח לאומי שבקרבת מגורי העובד.

שלב ד' – הגשת טופס לביטוח לאומי לצורך קביעת מועד לוועדה רפואית לקביעת נכות, בהתאם לזימון שיישלח מביטוח לאומי.

לאורך כל התהליך וגם לאחר הגשת התביעה, יש להקפיד לבצע את כל הבדיקות הרפואיות הנדרשות, ולשמור על התיעוד לצרכי התביעה.

 

שאלות נפוצות ותשובות

 • האם ניתן להגיש תביעה עבור עובד זר?
  כן, ויש להגישה בצירוף צילום דרכון, שכן לעובד זר אין ת"ז ישראלית.
 • האם ניתן להגיש תביעה עבור מתנדב?
  כן, בצירוף טופס הפניית מתנדב או תעודת מתנדב.
 • תוך כמה זמן מיום הפגיעה ניתן להגיש את התביעה ?
  יש להגיש את התביעה תוך 12 חודשים מקרות האירוע.
 • מה ההשלכות של איחור בהגשת התביעה מעבר ל-12 חודשים מקרות האירוע?
  איחור עלול לפגוע בזכאות העובד לדמי פגיעה ואף להפחית מסכום גמלת נכותו במידה וייקבעו לו אחוזי נכות כתוצאה מהפגיעה.

טופס דמי פגיעה לפגיעה בעבודה (ב"ל 211) – לחץ כאן להורדת טופס דמי פגיעה לפגיעה בעבודה

 

חשיבות הסיוע של חברת לבנת פורן

הגשת טופס תאונת עבודה הוא שלב ראשוני והכרחי בתהליך ההכרה בפגיעה כתאונת עבודה המזכה בדמי פגיעה מביטוח לאומי. מילוי הטופס נכונה, יכול לקבוע אם התביעה תוכר או

לא. כך גם כל התהליך הנלווה להגשת התביעה. לפיכך, הסתייעות בחברה למימוש זכויות רפואיות תוביל להתנהלות חלקה של התהליך ולהגדלת הסיכויים לקבלת התביעה.

בחברת לבנת פורן – מימוש זכויות רפואיות פועל צוות רפואי וכן צוות רב-מקצועי מיומן, המצויד בידע עצום ובניסיון עשיר במימוש זכויות רפואיות בכלל ותאונות עבודה בפרט.

נשמח להעמיד לרשותך את ניסיוננו בסיוע לאלפי נפגעי תאונות עבודה – בטיפול מול המערכות הבירוקרטיות, בכל שלב לרבות מילוי טופס 211 באופן שיביא לתוצאות המיטביות ע

בורך.

אנו מזמינים אותך לפגישה פרונטלית או דיגיטלית (זום) עם נציג, בה נבחן איך נוכל לסייע לך  לממש את מלוא הזכויות המגיעות לך.  פגישה זו אינה כרוכה בעלות או בהתחייבות מצידך!

 

 

הלב בלוגו של לבנת פורן