חזרה למעלה

טופס תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה (ב"ל 200)

טופס זה מיועד לעובד שנפגע בתאונת עבודה או חלה במחלת מקצוע והוכר ע"י המוסד לביטוח לאומי כנפגע עבודה .

לאחר הגשת טופס תביעה לנכות מעבודה, יוזמן הנפגע לוועדה רפואית שתקבע אם נותרה נכות עקב הפגיעה ומה דרגת הנכות. על הנפגע למלא את הטופס במדויק ולצרף את כל המסמכים הנלווים הנדרשים.

טופס תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה (ב"ל 200)-הורד כאן

אנו בחברת לבנת פורן – זכויות רפואיות,  בעלי ידע רפואי ומקצועי וניסיון ראנשי עבודה לוחצים ידייםב שנים. בעזרת כ-25 רופאים, ו-150 עובדים, מנהלי מימוש, נציגים, ואנשי מקצוע בעלי ניסיון רב במקרים מגוונים רבים מספור, ובעלי היכרות מעמיקה עם המערכות הבירוקרטיות המורכבות נשמח לעמוד לרשותך ולסייע לך בקבלת הזכויות הרפואיות העשויות להגיע לך עקב מצבך הרפואי.

כל שצריך לעשות הוא להגיע לפגישה עם נציג בה נבחן אם אנו יכולים לסייע לך בתהליך. פגישה זו אינה כרוכה בעלות או בהתחייבות מצידך!

הלב בלוגו של לבנת פורן