חזרה למעלה

קורונה ומימוש זכויות

ריכזנו עבורכם את מיטב המידעים כפי שפורסמו באתרי הממשלה לנוחותכם

המשך תשלום קצבאות ביטוח לאומי בזמן המשבר:

 • מקבלי קצבת נכות כללית, שירותים מיוחדים וילד נכה אשר זכאותם אושרה באופן זמני עד מרץ, אפריל או מאי – תוארך הזכאות באופן אוטומטי עד ל- 31.05.2020
 • מקבלי קצבת נכות מעבודה – תוארך הזכאות באופן אוטומטי עד ל- 30.06.2020
 • מקבלי קצבת סיעוד אשר זכאותם אושרה באופן זמני עד לסוף חודש מרץ – תוארך הזכאות באופן אוטומטי עד ל- 31.05.2020

דמי אבטלה בתקופה של חל"ת:

עקב המצב, המוסד לביטוח לאומי הקל בתנאי הזכאות לדמי אבטלה, להלן התנאים לעת הזו:

שכירים:

 • עובד שכיר עשוי להיות זכאי לדמי אבטלה אם הוא הוצאלחופשה ללא תשלום (חל"ת) שלא מרצונו למשך 30 יום ומעלה, או אם עבודתו הופסקה שלא מרצונו בעקבות הקורונה (פיטורים, הפסקת משמרות).
 • העובד יוכל לקבל דמי אבטלה גם אם לא ניצל את כל ימי החופשה שלו.
 • במידה ועובד שכיר אינו עומד בתנאים לקבלת דמי אבטלה, מומלץ לבדוק זכאות להבטחת הכנסה.

עצמאיים ופרילנסרים:

עובדים עצמאיים ופרילנרים לא זכאים לדמי אבטלה. עם זאת, הביטוח הלאומי ומשרדי ממשלה שונים הכריזו על הקלות והתאמות למצב הנוכחי

 • מדריכים, מרצים ומורים עשויים להיות זכאים לדמי אבטלה בתנאים מסוימים.
 • עצמאיים יוכלו להגיש בקשה להקטנת מקדמות לפי הצהרה בלבד.
 • תינתן דחייה במועד הדיווח והתשלום של מע"מ
 • הממשלה תשקול מתן מענקי סיוע לעצמאיים שנפגעו מההשפעות הכלכליות של משבר הקורונה. משרד האוצר ומשרד הכלכלה יפרסמו את תנאי המענק ואופן הגשת הבקשה.

 

המשך שימור זכויות סוציאליות בחברות הביטוח וקרנות הפנסיה:

הפסקת ההפרשות לקרן פנסיה/ביטוח מנהלים בתקופת חופשה ללא תשלום עשויה לפגוע בשל קטיעת הרצף הביטוחי. על כן, מומלץ לעובד לברר מול חברת הפנסיה מה המינימום הנדרש לצורך שמירת רצף הזכויות הפנסיוניות, בין היתר, על ידי הפקדת כספים בעצמו. ובכל מקרה להתיעץ עם סוכן הביטוח או איש מקצוע מתאים.

 

זכויות בעת בידוד בית:

 • עובד שנדרש להימצא בבידוד עקב חשש שנדבק בנגיף ה"קורונה" ייחשב כמי שנעדר מעבודתו עקב מחלה ויהיה זכאי לתשלום דמי מחלה בהתאם למכסת ימי המחלה הצבורים לזכותו. הזכאות תקפה גם לעובד שנדרש להישאר עם ילדו בשל חובת בידוד של הילד
 • אין צורך לפנות לרופא/ת המשפחה לקבלת אישור מחלה. במקום זאת על העובד להציג למעסיק את תעודת המחלה הגורפת שהוציא משרד הבריאות, לחתום על ההצהרה על היעדרותו ולצרף אישור על מועד עזיבתו את אותן מדינות, שכל מי ששב מהן חייב לשהות בבידוד.
 • על העובד לדווח מייד על הישארותו בבידוד ועל מקום מגוריו או מקום שהייתו על העובד לדווח מייד על הישארותו בבידוד ועל מקום מגוריו או מקום שהייתו בבידוד, למוקד משרד הבריאות בטלפון 5400* או באמצעות טופס דיווח מקוון אשר נמצא באתר משרד הבריאות.
 • אסור לפטר עובד שנעדר מעבודתו בשל הצורך להישאר בבידוד, ואסור לפטר עובד שנעדר מעבודתו בשל הצורך להישאר בבידוד, ואסור לדרוש ממנו או לאפשר לו להגיע לעבודה, אפילו אם העובד מעוניין בכך.

קב חשש שנדבק בנגיף ה"קורונה" ייחשב כמי שנעדר מעבודתו עקב מחלה ויהיה זכאי לתשלום דמי מחלה מקורות: אתר הביטוח הלאומי

אתר משרד הבריאות

הנתונים תקפים ליום 23/03/2020 בשל השינויים הרבים והיומיומיים בתקופה זו, אנו ממליצים להמשיך ולעקוב

הלב בלוגו של לבנת פורן