חזרה למעלה

מחשבון שירותים מיוחדים (שר"מ)

קצבת שירותים מיוחדים משולמת לאנשים אשר תלויים בזולתם לביצוע פעולות יומיומיות פשוטות, לאנשים הנמצאים במצב של השגחה וכן לאנשים העוברים טיפולים רפואיים אינטנסיביים כמו דיאליזה או כימותרפיה.

מחשבון זה יאפשר לך לבדוק מה יהיה הסכום שתקבל כקצבת שר"מ.

מחשבון שר"מ

סוג הנכות:

*התוצאות הינן משוערות בלבד
*חישוב הסכום המדויק ייקבע על פי החלטת המוסד לביטוח לאומי

תוצאת המחשבון:

הלב בלוגו של לבנת פורן