חזרה למעלה

קצבת נכות כללית

קצבת נכות כללית נועדה להבטיח את הכנסתו של מי שעקב נכותו אבד או צומצם כושר השתכרותו. ב-2009 תוקן חוק הביטוח הלאומי במטרה לשפר את התנאים של מקבלי קצבת נכות שיוצאים לעבודה. תיקון החוק נועד בראש ובראשונה לעודד בעלי מוגבלויות לצאת ולהשתלב בשוק העבודה. אדם זכאי לקצבת נכות כללית אם בעקבות מצבו הרפואי איבד למעלה מ-50% מכושרו להשתכר.

הקצבה ניתנת מגיל 18 ועד גיל פרישה ועל- מנת להיות זכאי לקצבה יש לעמוד במספר  קריטריונים מצטברים:

  • נכות רפואית בשיעור של 60% (בתנאים מסוימים מספיקה גם נכות רפואית בשיעור 40%)
  • איבוד הכושר להשתכר בכל עבודה סבירה או שכושר ההשתכרות צומצם ב-50% לפחות
  • הכנסה מעבודה שאינה עולה על 6,331 ש"ח ברוטו

גובה הקצבה החודשית הבסיסית נע בין 1,908 ₪ ל- 3,321 ₪ לקצבה מלאה. (סכומים מעודכנים נכון ל01.01.2020)
כמו כן, עפ"י קריטריונים הקבועים בחוק ניתן לקבל "תוספת תלויים"  שזה למעשה תשלום נוסף בגין בני משפחה התלויים למחייתם במקבל הקצבה.
בנוסף ישנן הטבות והנחות נוספות הנלוות לקצבה כמו שיקום מקצועי, הנחה במיסי ארנונה, הנחה בשירותי טלפון ועוד.

באם יש שאלה בדבר הקשר הסיבתי הרפואי בין מחלה מסוימת לבין סביבת העבודה או חשיפה לחומרים שונים – רצוי להיוועץ ברופא המכיר היטב את נושא מחלות המקצוע.

חוות דעת רפואית בה נבדקים אחוזי הנכות של הפונה

אנו בחברת לבנת פורן – זכויות רפואיות,  בעלי ידע רפואי ומקצועי וניסיון רב שנים. בעזרת כ-25 רופאים, ו-150 עובדים, מנהלי מימוש, נציגים, ואנשי מקצוע בעלי ניסיון רב במקרים מגוונים רבים מספור, ובעלי היכרות מעמיקה עם המערכות הבירוקרטיות המורכבות נשמח לעמוד לרשותך ולסייע לך בקבלת הזכויות הרפואיות העשויות להגיע לך עקב מצבך הרפואי. כל שצריך לעשות הוא להגיע לפגישה עם נציג בה נבחן אם אנו יכולים לסייע לך בתהליך. פגישה זו אינה כרוכה בעלות או בהתחייבות מצידך!

הלב בלוגו של לבנת פורן