חזרה למעלה

נפגעי עבודה – מידע כללי

ביטוח נפגעי עבודה נועד לסייע לאזרחים שנפגעו בעבודה ולפצות אותם על פגיעתם ועל אובדן הכנסתם בתקופה שלאחר הפגיעה.

לשם כך משלם המוסד לביטוח לאומי דמי פגיעה לתקופה של עד 3 חודשים. אם נותרה לנפגע נכות כתוצאה מהפגיעה, הוא עשוי להיות זכאי לקצבת נכות מעבודה או למענק, בהתאם להחלטת הוועדה הרפואית, שבפנייה יופיע .

ריכזנו עבורכם מידע רלוונטי וממוקד בנושא נפגעי עבודה.

תביעה לנכות מעבודה

תביעה לנכות מעבודה מתחילה בהגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי להכרה בתאונה או במחלה כתאונת עבודה או מחלת מקצוע. אל התביעה יש לצרף את כל התיעוד המעיד על הנזק שנגרם לעובד אשר קשור לפגיעה, לרבות תיעוד מגבלות תפקודיות ורפואיות, שעשוי לסייע לביסוס הפניה. לפיכך, במקרים בהם המעסיק מגיש את התביעה בשם העובד, חשוב שהעובד עצמו יהיה מעורב, יבדוק מה נכתב במסגרת טופס תביעה לנכות מעבודה, ויוודא שכל המסמכים הרלוונטיים צורפו לתביעה.

לאחר הגשת טופס תביעה לנכות מעבודה יש להוכיח קשר סיבתי לעבודה, ביטוח לאומי יבחן ויקבע אם אכן מדובר בתאונת עבודה ואיזה נזק נגרם לעובד במסגרתה. במידה והעובד נעדר מעבודתו בגין התאונה והמציא תעודה רפואית לנפגע בעבודה המעידה על כך, המוסד לביטוח לאומי ישלם דמי פגיעה שאושרו עבור ימי המחלה לתקופה של עד 91 ימים לאחר התאונה. כל תקופת היעדרות מעבר לכך תידון במסגרת ועדה רפואית.

עם הכרת המוסד לביטוח לאומי בתאונה כתאונת עבודה, ניתן להגיש תביעה לדרגת נכות מעבודה. זו תוגש בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים והנחוצים. בשלב הבא, ביטוח לאומי יזמן את הנפגע לעמוד בפני ועדה רפואית, שתבדוק אותו ותקבע על פי ממצאי הבדיקה אם נותרה לו נכות עקב התאונה, והאם מדובר בנכות קבועה או זמנית. כמו כן, רופא הוועדה יקבע מהי דרגת הנכות בהתאם לספר הנכויות של ביטוח לאומי. בהתאם לקביעת דרגת הנכות, תיקבע גם קצבת הנכות שתשולם לנפגע – זמנית או קבועה.

 

2 פועלים אוחזים ידיים

מחלות המוכרות בביטוח לאומי

 

מחלת מקצוע היא מחלה בה העובד חלה עקב תנאי עבודתו והיא מופיעה ברשימת מחלות המופיעה  גם בתקנות הביטוח הלאומי. על מנת לקבל פיצוי או קצבה מביטוח לאומי, ראשית על המוסד לביטוח לאומי להכיר בפגיעה כמחלת מקצוע שנגרמה מתנאי העבודה. לשלב זה חשיבות רבה למסמכים הרפואיים, חוות הדעת הרפואית מקצועית והנימוקים הרפואיים שקושרים בין הפגיעה לבין תנאי העבודה. ללא הכרה, לא ניתן להתקדם לשלב קביעת אחוזי הנכות ולקבל פיצוי כספי.

קצבת נכות או מענק נכות

התביעה לקביעת דרגת הנכות תטופל לאחר ההכרה וההגשה של התביעה לדמי פגיעה. הפיצוי או הקצבה יקבעו בהתאם לשכר הממוצע של העובד שלושה חודשים לפני תאריך הפגיעה.

מענק נכות יחושב: 75% מהשכר הממוצע לפני הפגיעה X 43 קצבאות X אחוזי הנכות שנקבעו (10%-19%)

קצבת נכות: 75% מהשכר הממוצע לפני הפגיעה X אחוזי הנכות שנקבעו (מעל 20%)

בתהליך תביעה לנכות מעבודה חשוב להסתייע בגוף מקצועי למימוש זכויות רפואיות

אנו בחברת לבנת פורן – המרכז למימוש זכויות רפואיות,  בעלי ידע רפואי ומקצועי וניסיון רב שנים. בעזרת כ-25 רופאים, ו-150 עובדים, מנהלי מימוש זכויות, נציגים, ואנשי מקצוע בעלי ניסיון רב במקרים מגוונים רבים מספור, ובעלי היכרות מעמיקה עם המערכות הבירוקרטיות המורכבות – נשמח לעמוד לרשותך ולסייע לך בקבלת הזכויות הרפואיות העשויות להגיע לך עקב מצבך הרפואי.

כל שצריך לעשות הוא להגיע לפגישה עם נציג בה נציג את הדרכים שבהן נוכל לסייע לך בתהליך. פגישה זו אינה כרוכה בעלות או בהתחייבות מצידך!

 

 

 

הלב בלוגו של לבנת פורן