חזרה למעלה

מחשבון נפגעי עבודה לעצמאים

עצמאי? קצבת נפגעי עבודה בביטוח הלאומי מאפשרת קבלת מענק חד פעמי או קצבת נכות מעבודה חודשית למבוטחים שנפגעו בעבודתם וכתוצאה מפגיעה זו נותרה נכות מזכה. סוג וגובה הפיצוי לשכירים נקבע בהתאם לשכר הפונה, אחוזי הנכות שנקבעו ותקופת הזכאות.

לפניך מחשבון המאפשר לך לבדוק מה יהיה סוג המענק (חד פעמי/קצבה) ומה יהיה גובה הפיצוי אותו תקבל:

מחשבון נפגעי עבודה עצמאים

חישוב גובה השכר ברוטו

ממוצע גובה מקדמות ב-3 חודשים:

ש"ח

*יש להזין את ממוצע גובה המקדמות ב 3 החודשים שקדמו ליום הפגיעה או גילוי המחלה

שכר ברוטו מחושב:
01

חישוב גובה הפיצוי

גובה שכר (ברוטו):

ש"ח

* יש להזין את השכר הממוצע ב 3 החודשים שקדמו ליום הפגיעה או גילוי המחלהץ

* השכר המצוין בתלוש במשכורת, דוגמה בתמונה להמחשה

02

אחוז הנכות:

%

* אחוז הנכות שנקבע בביטוח לאומי

סוג הנכות:

*התוצאות הינם משוערות בלבד
*חישוב הסכום המדויק יקבע על פי החלטת המוסד לביטוח לאומי

פיצוי מחושב:

ע"פ המידע שבידינו תוכל לקבל קצבה בגובה

הלב בלוגו של לבנת פורן