top of page

נכות כללית

ביטוח לאומי

קצבת נכות כללית


חשוב לזכור כי מטרת קצבת הנכות היא לפצות את האדם הנכה על אובדן כושרו להשתכר ולא על עצם קיום הנכות. כדי לקבל קצבת נכות כללית מהביטוח הלאומי צריך לעמוד בשני תנאים מצטברים: 

1. אחוז נכות רפואית מינימאלי, כנקבע בוועדה רפואית של הביטוח הלאומי.

2. אובדן או ירידה בכושר השתכרות .

בשלב הראשון, אם עמד הפונה בתנאי של שיעור נכות רפואית מתאים, יעבור לבדיקת התנאי השני: היעדר או אובדן כושר ההשתכרות . מי שייקבע לגביו כי לא איבד את כושרו לעבוד לא יקבל גמלת נכות גם אם אחוזי נכותו הרפואית גבוהים.


למי מגיעה קצבת נכות כללית?


גיל - לקצבת הנכות הכללית זכאים תושבי ישראל שגילם מעל 18 שנה ועד גיל פרישה. (במקרים יוצאי דופן גם בני 16 עד 18 יכולים להגיש תביעה לקצבת נכות כללית).


 הכנסות מעבודה- הזכאים לקבל קצבת נכות כללית הם מי שאינם עובדים או שהכנסתם מעבודה נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע במשק.


אחוזי נכות רפואית - הזכאות מותנה בקבלת נכות רפואית משוקללת בשיעור של 60% לפחות, או במצב שיש כמה בעיות רפואיות ואחת מהן היא בשיעור של לפחות 25% אזי הזכאות תינתן גם למי שנכותו המשוקללת היא  40% לפחות.


 ירידה בתפקוד עבודה- מי שעקב נכותו יכולתו להתפרנס ירדה ב-50% לפחות, והוועדה או פקיד התביעות קבע לו דרגת אי כושר בשיעור: 60%, 65%, 74% או 100%.


עולים על מסלולים

קיימים שני מסלולים יוצאי דופן בקצבת הנכות הכללית שחשוב להכיר: 


1."המסלול המהיר" לבעלי מוגבלויות קשות:

אנשים עם *מוגבלות קשה יכולים להגיש תביעה במסגרת המסלול המהיר, והביטוח הלאומי ישתדל לסיים את הטיפול בתביעה תוך 30 יום מהגשת התביעה.


*אנשים שיטופלו במסלול המהיר הם- חולים במחלה ממארת בשלבי טיפול אקטיבי במחלה או במצב סופני, חולי ALS  המטופלים ב- RILUTEK, אנשים עם ליקוי נפשי בשיעור 50% לפחות, אנשים עם פיגור שיכלי בשיעור 40% לפחות (המוכרים על ידי משרד הרווחה), חולי שחפת קשה, מבוטחים בשנה הראשונה לאחר השתלות- כליה, לב, ריאות, כבד, לבלב או מח עצם, חולים במחלות קשות או זיהומיות המקבלים טיפולים פעילים.


ביטוח לאומי יכול גם לדון בבקשה ב"מסלול מהיר" ובמקרה כזה ההחלטה תתקבל ללא הזמנה לוועדה רפואית.


2. מסלול "עקרת בית" -  אישה נשואה שאינה עובדת תקופה ארוכה, תיבדק במסלול שונה לצורך קבלת קצבת נכות לעקרת בית. הבדיקה במסלול לעקרת בית תתבצע במידה והאישה לא עבדה 12 חודשים רצופים או 24 חודשים לא רצופים. היעדר העבודה צריך להיות בטווח של 48 החודשים שקדמו ליום הגשת התביעה. 

דברו איתי במספרים

מהו שיעור הקצבה אותם מקבלים הזכאים לה? 

שיעורי הקצבה נכון ל 1.1.2024 : 

דרגה מלאה בשיעור של 100% (או 75%) – קצבה חודשית 4291 ש"ח.

דרגה חלקית בשיעור של 74% – קצבה חודשית 2925 ש"ח.

דרגה חלקית בשיעור של 65% – קצבה חודשית 2636 ש"ח.

דרגה חלקית בשיעור של 60% – קצבה חודשית 2476 ש"ח.

קיימות גם תוספות לקצבה: 

תוספת לקצבת נכות כללית עבור ילדים 

תוספת לקצבת נכות כללית  עבור בן/ בת זוג

תוספת מיוחדת לעידוד יציאה לעבודה 


מתי מקבלים קצבת נכות כללית?

קצבת נכות, כמו קצבאות ארוכות מועד נוספות (קצבת אזרח ותיק, קצבת ניידות ועוד) משולמת ב-28 בחודש.מאיפה מתחילים?!

כיצד מגישים תביעה לקצבת נכות כללית?

כדי להגיש תביעת נכות כללית וגם תביעה להעלאת קצבת נכות כללית יש צורך במילוי והגשת טפסים לביטוח לאומי, צירוף מסמכים רפואיים, פירוט הכנסות, תלושי שכר, ייפויי כוח ועוד.

רגע, רגע, אל תיבהלו, אתם לא חייבים לעשות כל זה לבד, בשביל זה אנחנו כאן לא? 

אנחנו בלבנת פורן מכירים את המערכות הבירוקרטיות המורכבות באופן מעמיק, ומסוגלים להתנהל מולן בצורה מיטבית ואפקטיבית. אנחנו כאן בשבילך בכדי לסייע לך בפנייתך לקבלת הזכויות הרפואיות המגיעות לך. 

בפגישה אחת וללא עלות נספר לך על התהליך.


התהליך שנעבור יחד יכלול בין השאר: 

 1. הגשת טפסים, איסוף החומרים והגשת התביעה.

 2. פקיד התביעות בסניף הביטוח הלאומי בודק את התביעה.

 3. רופא הביטוח הלאומי בודק את התביעה.

 4. בדיקה בוועדה הרפואית.

 5. קבלת החלטה.

האותיות הגדולות והקטנות - מידע נוסף שחשוב לדעת.

- ניתן להגיש ערעור על החלטת הוועדה הן על אחוז הנכות הרפואית והן על דרגת אי הכושר.

- הוועדה לערערים רשאית לשנות כל סעיף (ולא רק על אלו שעליהם הוגש ערעור). יתרה מכך – הוועדה רשאית להגדיל  אך גם להפחית את אחוזי הנכות הרפואית שנקבעו מלכתחילה.

- נכות כללית – בדיקה מחדש  בדיקת המצב הרפואי הנערכת לצורך קביעה מחודשת של אחוזי הנכות הרפואית ושל אי הכושר לעבוד ולהתפרנס. ניתן לבקש בדיקה מחדש רק אם חלפו לפחות 6 חודשים מהקביעה האחרונה ולפי תנאים קבועים מראש.

פיזרנו את מסך הערפל, מה עושים עכשיו?

כל שצריך לעשות הוא להגיע אלינו לפגישה ראשונית, במהלכה נציג את הדרכים שבהן נוכל לסייע לך בתהליך. 

פגישה זו אינה כרוכה בתשלום או בכל התחייבות מצידך! 

נעשה הכול כדי לסייע לך להבין, לטפל בבירוקרטיות ולהיות לך למשענת.

השאירו פרטים כאן ונחזור אליכם.


מידע נוסף על תוספות לקצבה 


תוספת ילדים

תוספת לקצבת נכות כללית משולמת עד שני ילדים ובתנאי שעדיין לא מלאו להם 18 שנים או שהם משרתים בצבא או בשירות לאומי, ועדיין לא מלאו להם 24 שנים.

סכום התוספת הינו בהתאם לדרגת אי-הכושר שנקבעה :

דרגה מלאה (100% או 75%) – סכום התוספת הוא 1106 ש"ח .

דרגה חלקית בשיעור 74% – סכום התוספת 818 ש"ח .

דרגה חלקית בשיעור 65% – סכום התוספת 719 ש"ח .

דרגה חלקית בשיעור 60% – סכום התוספת 664 ש"ח .


תוספת לקצבת נכות כללית משולמת עבור בן/בת כשמתקיימים 2 תנאים:

 1. שסכומי ההכנסה של בן/בת הזוג לא עולים על 7,146 ₪

 2. בתנאי שבן/בת הזוג אינם מקבלים קצבה אחרת. * מי שהוגדרה כעקרת בית לא תהייה זכאית לתוספת בגין בן זוג


דרגה מלאה (100% או 75%) – סכום התוספת הוא 1,382 ש"ח.

דרגה חלקית בשיעור 74% – סכום התוספת 1023 ש"ח.

דרגה חלקית בשיעור 65% – סכום התוספת 898 ש"ח.

דרגה חלקית בשיעור 60% – סכום התוספת 828 ש"ח.

*כל הסכומים מעודכנים לינואר 2023


תוספת מיוחדת לעידוד יציאה לעבודה


מי שנקבעה לו דרגת אי-כושר בשיעור 60% או 65% או 74%, והוא מרוויח שכר עבודה הגבוה יותר מ2,157  ש"ח , יהיה זכאי לתוספת מלאה עבור בן הזוג ו/או הילדים.


כלומר: התוספת תחושב מתוך סכום קיצבה מלאה של 100% אי כושר ולא בהתאם לדרגת אי הכושר שנקבעה
חשוב לזכור כי מטרת קצבת הנכות היא לפצות את האדם הנכה על אובדן כושרו להשתכר ולא על עצם קיום הנכות. כדי לקבל קצבת נכות כללית מהביטוח הלאומי צריך לעמוד בשני תנאים מצטברים: 

1. אחוז נכות רפואית מינימאלי, כנקבע בוועדה רפואית של הביטוח הלאומי.

2. אובדן או ירידה בכושר השתכרות .

בשלב הראשון, אם עמד הפונה בתנאי של שיעור נכות רפואית מתאים, יעבור לבדיקת התנאי השני: היעדר או אובדן כושר ההשתכרות . מי שייקבע לגביו כי לא איבד את כושרו לעבוד לא יקבל גמלת נכות גם אם אחוזי נכותו הרפואית גבוהים.


למי מגיעה קצבת נכות כללית?

גיל - לקצבת הנכות הכללית זכאים תושבי ישראל שגילם מעל 18 שנה ועד גיל פרישה. (במקרים יוצאי דופן גם בני 16 עד 18 יכולים להגיש תביעה לקצבת נכות כללית).


הכנסות מעבודה - הזכאים לקבל קצבת נכות כללית הם מי שאינם עובדים או שהכנסתם מעבודה נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע במשק.


אחוזי נכות רפואית - הזכאות מותנה בקבלת נכות רפואית משוקללת בשיעור של 60% לפחות, או במצב שיש כמה בעיות רפואיות ואחת מהן היא בשיעור של לפחות 25% אזי הזכאות תינתן גם למי שנכותו המשוקללת היא  40% לפחות.


ירידה בתפקוד עבודה - מי שעקב נכותו יכולתו להתפרנס ירדה ב-50% לפחות, והוועדה או פקיד התביעות קבע לו דרגת אי כושר בשיעור: 60%, 65%, 74% או 100%.


עולים על מסלולים

קיימים שני מסלולים יוצאי דופן בקצבת הנכות הכללית שחשוב להכיר: 


1.המסלול המהיר" לבעלי מוגבלויות קשות:

אנשים עם *מוגבלות קשה יכולים להגיש תביעה במסגרת המסלול המהיר, והביטוח הלאומי ישתדל לסיים את הטיפול בתביעה תוך 30 יום מהגשת התביעה.


*אנשים שיטופלו במסלול המהיר הם- חולים במחלה ממארת בשלבי טיפול אקטיבי במחלה או במצב סופני, חולי ALS  המטופלים ב- RILUTEK, אנשים עם ליקוי נפשי בשיעור 50% לפחות, אנשים עם פיגור שיכלי בשיעור 40% לפחות (המוכרים על ידי משרד הרווחה), חולי שחפת קשה, מבוטחים בשנה הראשונה לאחר השתלות- כליה, לב, ריאות, כבד, לבלב או מח עצם, חולים במחלות קשות או זיהומיות המקבלים טיפולים פעילים.


ביטוח לאומי יכול גם לדון בבקשה ב"מסלול מהיר" ובמקרה כזה ההחלטה תתקבל ללא הזמנה לוועדה רפואית.


2. מסלול "עקרת בית" -  אישה נשואה שאינה עובדת תקופה ארוכה, תיבדק במסלול שונה לצורך קבלת קצבת נכות לעקרת בית. הבדיקה במסלול לעקרת בית תתבצע במידה והאישה לא עבדה 12 חודשים רצופים או 24 חודשים לא רצופים. היעדר העבודה צריך להיות בטווח של 48 החודשים שקדמו ליום הגשת התביעה. 


דברו איתי במספרים

מהו שיעור הקצבה אותם מקבלים הזכאים לה? 
שיעורי הקצבה נכון ל 1.1.2024 : 

דרגה מלאה בשיעור של 100% (או 75%) – קצבה חודשית 4291 ש"ח.

דרגה חלקית בשיעור של 74% – קצבה חודשית 2925 ש"ח.

דרגה חלקית בשיעור של 65% – קצבה חודשית 2636 ש"ח.

דרגה חלקית בשיעור של 60% – קצבה חודשית 2476 ש"ח.


קיימות גם תוספות לקצבה: 
 • תוספת לקצבת נכות כללית עבור ילדים 

 • תוספת לקצבת נכות כללית  עבור בן/ בת זוג

 • תוספת מיוחדת לעידוד יציאה לעבודה 


מתי מקבלים קצבת נכות כללית?

קצבת נכות, כמו קצבאות ארוכות מועד נוספות (קצבת אזרח ותיק, קצבת ניידות ועוד) משולמת ב-28 בחודש.מאיפה מתחילים?!

כיצד מגישים תביעה לקצבת נכות כללית?

כדי להגיש תביעת נכות כללית וגם תביעה להעלאת קצבת נכות כללית יש צורך במילוי והגשת טפסים לביטוח לאומי, צירוף מסמכים רפואיים, פירוט הכנסות, תלושי שכר, ייפויי כוח ועוד.

רגע, רגע, אל תיבהלו, אתם לא חייבים לעשות כל זה לבד, בשביל זה אנחנו כאן לא? 

אנחנו בלבנת פורן מכירים את המערכות הבירוקרטיות המורכבות באופן מעמיק, ומסוגלים להתנהל מולן בצורה מיטבית ואפקטיבית. אנחנו כאן בשבילך בכדי לסייע לך בפנייתך לקבלת הזכויות הרפואיות המגיעות לך. 

בפגישה אחת וללא עלות נספר לך על התהליך.


התהליך שנעבור יחד יכלול בין השאר: 

 1. הגשת טפסים, איסוף החומרים והגשת התביעה.

 2. פקיד התביעות בסניף הביטוח הלאומי בודק את התביעה.

 3. רופא הביטוח הלאומי בודק את התביעה.

 4. בדיקה בוועדה הרפואית.

 5. קבלת החלטה.

האותיות הגדולות והקטנות - מידע נוסף שחשוב לדעת.

 • ניתן להגיש ערעור על החלטת הוועדה הן על אחוז הנכות הרפואית והן על דרגת אי הכושר.

 • הוועדה לערערים רשאית לשנות כל סעיף (ולא רק על אלו שעליהם הוגש ערעור). יתרה מכך – הוועדה רשאית להגדיל  אך גם להפחית את אחוזי הנכות הרפואית שנקבעו מלכתחילה.

 • נכות כללית – בדיקה מחדש  בדיקת המצב הרפואי הנערכת לצורך קביעה מחודשת של אחוזי הנכות הרפואית ושל אי הכושר לעבוד ולהתפרנס. ניתן לבקש בדיקה מחדש רק אם חלפו לפחות 6 חודשים מהקביעה האחרונה ולפי תנאים קבועים מראש.


פיזרנו את מסך הערפל, מה עושים עכשיו?

כל שצריך לעשות הוא להגיע אלינו לפגישה ראשונית, במהלכה נציג את הדרכים שבהן נוכל לסייע לך בתהליך. 

פגישה זו אינה כרוכה בתשלום או בכל התחייבות מצידך! 

נעשה הכול כדי לסייע לך להבין, לטפל בבירוקרטיות ולהיות לך למשענת.

השאירו פרטים כאן ונחזור אליכם.


מידע נוסף על תוספות לקצבה 

תוספת ילדים

תוספת לקצבת נכות כללית משולמת עד שני ילדים ובתנאי שעדיין לא מלאו להם 18 שנים או שהם משרתים בצבא או בשירות לאומי, ועדיין לא מלאו להם 24 שנים.

סכום התוספת הינו בהתאם לדרגת אי-הכושר שנקבעה :

דרגה מלאה (100% או 75%) – סכום התוספת הוא 1106 ש"ח .

דרגה חלקית בשיעור 74% – סכום התוספת 818 ש"ח .

דרגה חלקית בשיעור 65% – סכום התוספת 719 ש"ח .

דרגה חלקית בשיעור 60% – סכום התוספת 664 ש"ח .


תוספת לקצבת נכות כללית משולמת עבור בן/בת כשמתקיימים 2 תנאים:
 1. שסכומי ההכנסה של בן/בת הזוג לא עולים על 7,146 ₪

 2. בתנאי שבן/בת הזוג אינם מקבלים קצבה אחרת. * מי שהוגדרה כעקרת בית לא תהייה זכאית לתוספת בגין בן זוג


דרגה מלאה (100% או 75%) – סכום התוספת הוא 1,382 ש"ח.

דרגה חלקית בשיעור 74% – סכום התוספת 1023 ש"ח.

דרגה חלקית בשיעור 65% – סכום התוספת 898 ש"ח.

דרגה חלקית בשיעור 60% – סכום התוספת 828 ש"ח.

*כל הסכומים מעודכנים לינואר 2023


תוספת מיוחדת לעידוד יציאה לעבודה

מי שנקבעה לו דרגת אי-כושר בשיעור 60% או 65% או 74%, והוא מרוויח שכר עבודה הגבוה יותר מ2,157  ש"ח , יהיה זכאי לתוספת מלאה עבור בן הזוג ו/או הילדים.


כלומר: התוספת תחושב מתוך סכום קיצבה מלאה של 100% אי כושר ולא בהתאם לדרגת אי הכושר שנקבעהאנחנו כאן בשבילכם 

אנו בחברת לבנת פורן – זכויות רפואיות, בעלי ידע רפואי ומקצועי וניסיון רב שנים בכל הקשור לסיוע במימוש זכויות רפואיות. בחברתנו פועלים כ-25 רופאים וכ-150 עובדים, מנהלי לקוח, ואנשי מקצוע, המנוסים בסיוע במקרים רבים ושונים של מימוש זכויות, מכירים את המערכות הבירוקרטיות המורכבות באופן מעמיק, ומסוגלים להתנהל מולן בצורה מיטבית ואפקטיבית.

 

נשמח לעמוד לרשותכם ולסייע לכם בפנייתכם לקבלת הזכויות הרפואיות העשויות להגיע לכם עקב המצב הרפואי שלכם. כל שצריך לעשות הוא להגיע לפגישה ראשונית, במהלכה נציג את הדרכים שבהן נוכל לסייע לכם בתהליך. פגישה זו אינה כרוכה בעלות או בהתחייבות מצידכם.

הזכויות הרפואיות שלך מגיעות לך!

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

עשית את הצעד הראשון עכשיו תורנו. בקרוב מאוד נחזור אלייך!

 • הודעה
 • white phone
 • ווטסאפ
bottom of page