חזרה למעלה

שירותים מיוחדים מביטוח לאומי – מידע כללי

מהי קצבת שירותים מיוחדים?

קצבת שירותים מיוחדים נועדה לתושבי ישראל מעל גיל 18, המשלמים את דמי הביטוח הלאומי כחוק, וזקוקים לעזרה בפעולות היום יום כגון: הלבשה, רחצה, היגיינה אישית, עזרה בתחזוקה שוטפת של הבית ועוד, או  – זקוקים להשגחה מתמדת שתמנע סכנת חיים לעצמם או לאחרים. קצבת שירותים מיוחדים יכולה להקנות קצבה חודשית לכל החיים וכן הטבות שונות במוסדות הממשלתיים וברשויות המקומיות.

מהם הקריטריונים לקבלת קצבת שירותים מיוחדים?

בין הקריטריונים לקבלת הקצבה:

 1. גיל עבודה: קצבת שירותים מיוחדים מיועדת לתושבי ישראל החל מגיל 18 ושלושה חודשים, ועד 6 חודשים לאחר גיל פרישה (נכון להיום, גל הפרישה לנשים הוא 62 ולגברים הוא-67). במידה ותאושר זכאות, הקצבה תמשיך גם אחרי גיל הפרישה.
 2. מגורים: הקצבה מוגבלת לנכים אשר אינם מתגוררים במוסד המספק שירותי רפואה, סיעוד או שירותי שיקום.
 3. מצב רפואי:מקבלי קצבת נכות מהביטוח הלאומי אשר נקבעה להם נכות רפואית בשיעור 40% לפחות או אינם מקבלים קצבת נכות מביטוח לאומי, אך נקבעה להם נכות רפואית בשיעור 75% לפחות.
 1. תוצאות בדיקת תלות: היכולת של הפונה לבצע בצורה עצמאית פעולות ADL ו – IADL:
 • פעולותADL  Activities of Daily Livingהינן ניידות בתוך הבית, הלבשה, רחצה, אכילה, שתייה עצמאית ושמירה על היגיינה אישית.​​​
 • פעולות IADL Instrumental Activities of Daily Living  – האם האדם מתקשה בביצוע  פעולות כמו סידורים מוסדיים וכספיים, תחזוקה של הבית, בישול וכדומה.

מי עוד זכאי?  

ישנם מצבים נוספים בהם הפונה לא עומד באחד או יותר מהקריטריונים אבל עדיין ניתן לקבל את קצבת השירותים המיוחדים. המצבים הינם:

 1. מטופלים בדיאליזה המקבלים טיפול בדיאליזה פעמיים בשבוע לפחות.
 2. מושתלי איבר (כליה, לב, לבלב, ריאה, כבד) או מוח עצם מתורם זר – למשך חצי שנה מיום ההשתלה.
 3. אדם שהושתל בגופו מוח עצם עצמי יקבל את קצבת השירותים המיוחדים לתקופה של עד שלושה חודשים מיום ההשתלה.
 4. חולים אונקולוגיים המקבלים טיפולים רפואיים, מתוך רשימת טיפולים מוגדרת המופיעה בחוזר נכות 1926.

תביעה לקצת שירותים מיוחדים – מהם שלבי הטיפול בבקשה?
אישה מבוגרת מקבלת הסבר מרופא

 1. הגשת טופס התביעה, עם כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים התומכים בקושי בביצוע פעולות התפקודי היום יומיות (ADL ו- IADL).
 2. זימון לוועדה רפואית בה מגיש התביעה ייבדק על ידי רופא מטעם המוסד לביטוח לאומי. מטרת הבדיקה הינה הן קביעת אחוזי הנכות הרפואית של התובע והן הערכת תלות – קביעת הניקוד בגין קשייו של האדם בביצוע פעולות היום יום.

לעיתים תתקיים הבדיקה בבית התובע בידי איש מקצוע מטעם הביטוח הלאומי.

 1. דיון ללא נוכחות – הוועדה תתבונן בכלל הנתונים שהוצגו בפניה ובכללם אחוזי נכות המטופל, מצבו הרפואי והיכולות שלו לבצע פעולות יומיומיות, ובסופו של דבר – תקבע את שיעורי קצבת השירותים המיוחדים.
 2. שליחת ההחלטה ופרוטוקול הוועדה לתובע.

מה מקנה לי זכאות לקצבת שירותים מיוחדים?

ישנן שלוש דרגות המבטאות את מידת התלות בזולת, ומהן נגזר גובה הקצבה המשולמת:

 • דרגה I: תלות מועטה בזולת וקושי מתון יחסית בתפקוד היומיומי, או מי שזקוק להשגחה מתמדת. דרגה זו מזכה בקצבה בשיעור 50% = 1527 ₪ בחודש.
 • דרגה II: תלות בינונית בזולת וקושי משמעותי בתפקוד היומיומי. דרגה זו מזכה בקצבה בשיעור 112% = 3534 ש"ח בחודש
 • דרגה III: מבטאת תלות רבה בזולת וקושי ניכר מאוד בתפקוד היומיומי. דרגה זו מזכה בקצבה בשיעור 188% = 5641 ₪ בחודש.
 • דרגה IV: מבטאת תלות מוחלטת וחריגה עבור אנשים התלויים בזולת לאורך כל שעות היממה. דרגה זו מזכה בקצבה בשיעור 235% = 7168 שח בחודש

בנוסף,

מקבל קצבת שירותים מיוחדים עם ילד עד  גיל 3 יקבלו תוספת לקצבה בסך 954 ש"ח עבור הילד. ניתן לקבל תוספת עד 2 ילדים.

מקבלי קצבת שירותים מיוחדים ברמת תלות 188% ומעלה המעסיקים 2 עובדים זרים בפועל, יהיו זכאים בתנאים מסוימים לתוספת לקצבה בסך 5641 ש"ח.

תשלום כפל קצבאות- ניתן לקבל קצבת שירותים מיוחדים ונכות כללית מהיום ה-31, כך גם את תוספות התלויים

(הסכומים מעודכנים נכון ליום 01.01.2020)

הטבות נוספות

הזכאים לקבלת קצבת שירותים מיוחדים עשויים להיות זכאיים בנוסף לקצבה   למגוון זכויות, הנחות והטבות בשלל מוסדות וארגונים ממשלתיים וביניהם רשות המים, חברת החשמל, משרד השיכון והבינוי, משרד האוצר, משרד הבריאות, משרד הרווחה, משרד התחבורה (הנחה בכרטיסיות, תו נכה), הנחה בארנונה ועוד.

תקופת הזכאות

הביטוח הלאומי יכול לקבוע זכאות לקצבה רטרואקטיבית. הקצבה הרטרואקטיבית תחול על תקופה שלא תעלה על שישה חודשים טרם הגשת התביעה לביטוח הלאומי, ובתנאי שמגיש התביעה עונה על כל התנאים המזכים בקצבה.

פרט חשוב שכדאי לדעת הוא שמי שנמצא זכאי לקבלת קצבה לשירותים מיוחדים בעת הגיעו לגיל פרישה, ימשיך לקבל את תשלום הקצבה גם לאחר גיל הפרישה, כל עוד הוא עונה על תנאי הזכאות.

מה ניתן לעשות במידה וקיבלתי החלטה שאינה תואמת את מצבי?

 • א. יתכן מצב בו לאחר קבלת החלטת הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי, מגיש התביעה ירצה לערער על הערכת התלות. הוא יוכל לעשות זאת מול הוועדה הרפואית לעררים אם לדעתו הערכת התלות אינה תואמת את מצבו או אם תביעתו נדחתה בשל אחוזי נכות רפואית שאינם מזכים בגמלה.
 • ב. ערעור לבית דין לעבודה.

דיון מחדש בתביעה לקבלת קצבת שירותים מיוחדים

כל מי שחל שינוי במצבו הרפואי לאחר דחיית התביעה, רשאי לבקש דיון חדש של הוועדה במצבו ובתביעתו. הדיון החדש יתקיים לפחות שישה חודשים מיום שנדחתה תביעתו הראשונית או מהיום בו אושרה לו גמלת שירותים מיוחדים חלקית בלבד. התנאי לקיום דיון חדש הוא אישור רפואי המעיד על כך שמצבו של מגיש התביעה אכן הוחמר בחודשים שחלפו.

יש לציין כי ישנם מקרים פרטניים בהם המצב הוחמר בצורה חריפה, וגם אם לא עברו שישה חודשים מהיום בו נדחתה התביעה, רופא מטעם הביטוח הלאומי רשאי להחליט האם יש מקום לחדש את הדיון במצבו של מגיש התביעה, בהתאם למסמכים הרפואיים שהוגשו לו.

את טופס הבקשה לתביעה חוזרת לדיון בקצבת שירותים מיוחדים ניתן להוריד כאן  זה בעצם הגשה מחדש לתביעת קצבת שירותים מיוחדים.

אך ישנם מצבים של החמרת מצב למי שכבר מקבל קצבת שירותים מיוחדים ורוצה להגדיל את הקצבה ואז ניתן להגיש בקשה לדיון מחדש בתביעה לקצבת שירותים מיוחדים ואת הטפסים ניתן להוריד כאן . הטופס נקרא "בקשה לבדיקה מחדש למקבל קצבת שירותים מיוחדים".

מסלול מהיר לקבלת קצבת שירותים מיוחדים

במטרה להקל על חלק מהמטופלים שנזקקים לקצבת השירותים המיוחדים, ישנו מסלול מקוצר ומהיר.

מסלול זה מיועד לבעלי נכות קשה וחולים במחלות ממאירות או סופניות. רופא מטעם הביטוח הלאומי יחליט על פי הנתונים הרפואיים האם מדובר במקרה שניתן לשייך ל- "מסלול המהיר", ואם המטופל יצטרך להגיע אל סניף הביטוח הלאומי לצורך קבלת החלטה על הקצבה.

נציין כי תביעות במסלול זה יקבלו עדיפות, והביטוח הלאומי מתחייב להשתדל לקבל החלטה בתביעה בתוך 30 ימים מיום קבלתה.

הזכאים להגיש בקשה למסלול המהיר:

 • א. חולים במחלה ממארת הנמצאים בשלבי טיפול אקטיבי או במצב סופני
 • ב. חולי L.S המקבלים טיפול ב- RILUTEK
 • ג. חולים בשחפת קשה
 • ד. אדם בשנה הראשונה לאחר השתלת אחד מהאיברים: כליה, לב, ריאות, כבד, לבלב או מח עצם
 • ה. חולים במחלות קשות או זיהומיות, המקבלים טיפולים פעילים

קצבאות נוספות

הזכאים לקצבת שירותים מיוחדים יהיו בעלי 60% נכות ומעלה, ולכן, במרבית המקרים, ייתכן ויהיו זכאים בנוסף גם קצבת נכות כללית.

אנחנו כאן בשבילך

אנו בחברת לבנת פורן –זכויות רפואיות, בעלי ידע רפואי ומקצועי וניסיון רב שנים. בעזרת כ-25 רופאים, ו-150 עובדים, מנהלי מימוש זכויות ואנשי מקצוע בעלי ניסיון רב במקרים מגוונים רבים מספור, ובעלי היכרות מעמיקה עם המערכות הבירוקרטיות המורכבות נשמח לעמוד לרשותך ולסייע לך בפנייתך לקבלת הזכויות הרפואיות העשויות להגיע לך עקב מצבך הרפואי. כל שצריך לעשות הוא להגיע לפגישה ראשונית בה נציג את הדרכים שבהן נוכל לסייע לך בתהליך. פגישה זו אינה כרוכה בעלות או בהתחייבות מצידך!

 

הלב בלוגו של לבנת פורן