צור קשר 2468*
נגישות
חזרה למעלה

תאונת עבודה

תאונת עבודה הוא אירוע תאונתי שהתרחש במהלך העבודה, בדרך לעבודה או בדרך חזרה מהעבודה. תאונות עבודה מוגדרות כאירועים פתאומיים, בלתי צפויים ובלתי מתוכננים, שהביאו לפגיעה פיזית או נפשית.

דוגמא לאירועים אשר עשויים להוות תאונת עבודה: נפילה מסולם, החלקה במקום העבודה, פציעה מכלי עבודה, אירוע לב עקב מריבה ועוד. על מנת שהתאונה תוכר כפגיעה בעבודה יש להוכיח כי התאונה התרחשה תוך כדי ועקב העבודה ושהחבלות מהן סובל הנפגע התרחשו כתוצאה מתאונה זו. שימו לב – בתנאים מסוימים תוכר גם תאונה בדרך לעבודה או בדרך מהעבודה הביתה כפגיעה בעבודה.

חשמלאי עם קסשה מטפל בלוח חשמל

קביעת אחוזי הנכות

אחוזי הנכות נקבעים על פי תקנות הביטוח הלאומי לקביעת אחוזי נכות לנפגע בעבודה. האחוזים נקבעים בוועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי ופעמים רבות יקבעו רופאי הוועדה בשלב ראשון נכות זמנית, ורק בתום הנכות הזמנית בגין פגיעה בעבודה תיקבע נכות צמיתה.

הנה כמה מהתשלומים הנפוצים המגיעים לנפגעי עבודה בביטוח לאומי

  1. דמי פגיעה המשולמים בגין פגיעה בעבודה/תאונות עבודה –תשלום בגין היעדרות מעבודה עקב תאונות עבודה או מחלת מקצוע שלא יעלה על 91 יום הנמנים ממחרת יום הפגיעה.
    דמי הפגיעה יחושבו לפי 75% מהשכר הממוצע ב-3 החודשים שקדמו לפגיעה. לאחר 91 יום, במידה ונותרה נכות רפואית בגין הפגיעה בעבודה ישולם למבוטח פיצוי חד פעמי או קצבה חודשית. הפיצוי/הקצבה לעובד שכיר ייקבעו בהתאם לשכר הממוצע בשלושת החודשים שקדמו לתאריך הפגיעה בעבודה או גילוי המחלה, ולעובד עצמאי בהתאם למקדמות אותן שילם לביטוח לאומי בשלושת החודשים שקדמו לאירוע של פגיעה בעבודה.
  2. פיצוי חד פעמי המשולם לנפגעי עבודה – פיצוי זה ישולם לנפגע עבודה בעל דרגת נכות של 10% עד 19%. הפיצוי לנפגעי עבודה יחושב לפי 75% מהשכר הממוצע ב-3 החודשים שקדמו לפגיעה כפול אחוזי הנכות כפול 43 קצבאות.
  3. קצבת נכות מעבודה המשולמת בגין תאונות עבודה/פגיעה בעבודה – קצבה זו תשולם לנפגע עבודה בעל דרגת נכות  של 20% נכות ומעלה (עקב תאונת עבודה). הקצבה תחושב לפי 75% מהשכר הממוצע של נפגע העבודה ב-3 החודשים שקדמו לפגיעה כפול אחוזי הנכות שנקבעו לו במסגרת הועדה הרפואית.
  4. טיפול רפואי עבור נפגעי תאונות עבודה – מבוטח שנפגע בעבודה והוכר ע"י המוסד לביטוח לאומי כנפגע עבודה, זכאי לכיסוי הוצאות ריפוי, החלמה ושיקום לרבות טיפול, אשפוז, תרופות ומכשירים שניתנו ע"י קופות החולים.
  5. גמלת תלויים עבור בני משפחה של נפטר עקב תאונת עבודה – במקרה בו עובד נפטר עקב פגיעה בעבודה או תאונת עבודה, יהיו זכאים התלויים בו (אלמן/ה, יתומים, הורים) לגמלת תלויים. גובה הקצבה משתנה בהתאם למספר ולגיל התלויים של נפגע תאונת העבודה (40%-100% מהקצבה שהייתה משולמת לבעל דרגת נכות של 100%).
  6. נכה נזקק עקב פגיעה בעבודה/תאונות עבודה – מי שלאחר 91 הימים הקצובים לתשלום דמי פגיעה, עדיין נמצא באי כושר עבודה מוחלט עקב תאונת עבודה, יהיה זכאי לגמלה בגובה 75% מהשכר הממוצע בשלושת החודשים שקדמו לפגיעה בתנאי שאין לו הכנסה ממקור אחר.
  7. שיקום מקצועי עבור נפגעי עבודה/נפגעי תאונות עבודה – מי שנכותו למעלה מ- 10% יכול להיות זכאי לשיקום מקצועי אשר מטרתו היא הקניית מקצוע ו/או סיוע להשתלבות בעבודה, ע"פ התאמה אישית ויכולתו לאחר פגיעה בעבודה.
  8. היוון קצבת נכות לאחר פגיעה בעבודה/תאונות עבודה – נכה שנקבעה לו נכות בשיעור העולה על 20% עקב תאונת עבודה יכול בתנאים מסוימים להיות זכאי להמיר את קצבת הנכות במענק חד פעמי.

אנו בחברת לבנת פורן – זכויות רפואיות,  בעלי ידע רפואי ומקצועי וניסיון רב שנים. בעזרת כ-25 רופאים, ו-150 עובדים, מנהלי מימוש, נציגים, ואנשי מקצוע בעלי ניסיון רב במקרים מגוונים רבים מספור, ובעלי היכרות מעמיקה עם המערכות הבירוקרטיות המורכבות נשמח לעמוד לרשותך ולסייע לך בקבלת הזכויות הרפואיות העשויות להגיע לך עקב מצבך הרפואי. כל שצריך לעשות הוא להגיע לפגישה עם נציג בה נבחן אם אנו יכולים לסייע לך בתהליך. פגישה זו אינה כרוכה בעלות או בהתחייבות מצידך!