חזרה למעלה

קצבת נכות כללית ביטוח לאומי

מהי קצבת נכות כללית? מי זכאי לקבל קצבת נכות/קצבאות נכות? מהו סכום קצבת נכות כללית? האם ניתן לקבל קצבת נכות כללית רטרואקטיבית? האם ניתן לקבל תוספת לקצבת נכות כללית? אנחנו כאן כדי לנסות לעשות קצת סדר ולתת לכם מושג על ביטוח לאומי נכות כללית – הקצבה שהכי הרבה ישראלים מקבלים.

מהי קצבת נכות כללית ולמי היא ניתנת?

לקצבת נכות כללית זכאי מי שסובל מליקוי גופני, שכלי או נפשי שנגרם ממחלה, מתאונה או ממום מולד ועקב הליקוי אבד או צומצם כושרו לעבוד, להשתכר ולהשתלב בשוק העבודה.

כדי להיות זכאי לקצבת נכות כללית יש לעמוד במספר תנאים:

תנאי ראשון: גיל ותושבות

לקצבת נכות כללית זכאים תושבי ישראל שגילם מעל 18 שנה ועד גיל פרישה. (לפי תקנות הביטוח הלאומי נכות כללית במקרים יוצאי דופן גם בני 16 עד 18 יכולים להגיש תביעה לקצבת נכות כללית).

תנאי שני: הכנסות מעבודה

הזכאים לקבל קצבת נכות כללית הם מי שאינם עובדים או שהכנסתם מעבודה נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע במשק  6,331 ש"ח (החל מ- 01.01.2020).

תנאי שלישי: נכות רפואית

על מנת להיות זכאי לקצבת נכות כללית, ועדה רפואית מטעם הביטוח הלאומי צריכה לקבוע את אחוז הנכות הרפואית. הזכאות מותנה בקבלת נכות רפואית משוקללת בשיעור של 60% לפחות, או במצב שיש כמה בעיות רפואיות ואחת מהן היא לפחות בשיעור של 25% אזי הזכאות תינתן גם למי שנכותו המשוקללת היא  40% לפחות.

תנאי רביעי: דרגת אי-כושר לעבוד

מי שעקב נכותו יכולתו לעבוד או להתפרנס ירדה ב-50% לפחות, והוועדה או פקיד התביעות קבע לו דרגת אי כושר בשיעור: 60%, 65%, 74% או 100%.

לפי תקנות הביטוח הלאומי בקצבת נכות כללית, אישה נשואה שאינה עובדת תיבחן במסלול שונה – מסלול עקרת בית. כלומר, אם אישה נשואה לא עבדה 12 חודשים רצופים או 24 חודשים לא רצופים ב-48 החודשים שקדמו ליום הגשת התביעה או שקדמו ליום הפסקת העבודה – אם הפסקת העבודה הייתה לאחר הגשת התביעה ביטוח לאומי יבחן אם היא איבדה את כושרה לתפקד במשק הבית ותצטרך להוכיח נכות רפואית של 50 % לפחות.

שיעורי הקצבה

 • דרגה מלאה בשיעור של 100% (או 75%) – קצבה חודשית 3700 ש"ח.
 • דרגה חלקית בשיעור של 74% – קצבה חודשית 2522 ש"ח.
 • דרגה חלקית בשיעור של 65% – קצבה חודשית 2273 ש"ח.
 • דרגה חלקית בשיעור של 60% – קצבה חודשית 2135 ש"ח.

תוספת לקצבת נכות כללית עבור תלויים עבור ילדים

תוספת לקצבת נכות כללית משולמת עד שני ילדים ובתנאי שעדיין לא מלאו להם 18 שנים או שהם משרתים בצבא או בשירות לאומי, ועדיין לא מלאו להם 24 שנים.

סכום התוספת הינו בהתאם לדרגת אי-הכושר שנקבעה :

 • דרגה מלאה (100% או 75%) – סכום התוספת הוא 954 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 74% – סכום התוספת 706 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 65% – סכום התוספת 620 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 60% – סכום התוספת 572 ש"ח .

תוספת לקצבת נכות כללית עבור תלויים עבור בן/ בת זוג

תוספת לקצבת נכות כללית משולמת עבור בן/בת וב2 תנאים:

שסכומי ההכנסה של בן/בת הזוג לא עולים על 6,014 ₪ ובתנאי שבן/בת הזוג אינם מקבלים קצבה אחרת.

(מי שהוגדרה כעקרת בית לא תהייה זכאית לתוספת בגין בן זוג)

 • דרגה מלאה (100% או 75%) – סכום התוספת הוא 1,902 ש"ח.
 • דרגה חלקית בשיעור 74% – סכום התוספת 882 ש"ח.
 • דרגה חלקית בשיעור 65% – סכום התוספת 775 ש"ח.
 • דרגה חלקית בשיעור 60% – סכום התוספת 715 ש"ח.
*כל הסכומים מעודכנים לינואר 2020

תוספת מיוחדת לעידוד יציאה לעבודה

מי שנקבעה לו דרגת אי-כושר בשיעור 60% או 65% או 74%, והוא מרוויח שכר עבודה הגבוה יותר מ2,157  ש"ח , יהיה זכאי לתוספת מלאה עבור בן הזוג ו/או הילדים.

כלומר: התוספת תחושב מתוך סכום קיצבה מלאה של 100% אי כושר ולא בהתאם לדרגת אי הכושר שנקבעה.

כיצד מגישים תביעה לקצבת נכות כלליתוועדה רפואית לבדיקת זכאות לקצבת נכות כללית

כדי להגיש תביעת נכות כללית וגם תביעה להעלאת קצבת נכות כללית יש להשתמש בטופס בל/7801 הנקרא גם "תביעה לקצבת נכות כללית".

את הטופס ניתן להגיש באופן מקוון או בטופס ידני.

לטופס יש לצרף מסמכים לפי הפירוט הבא:

 1. מסמכים רפואיים– סיכום תיק רפואי מקופת חולים, מכתבי סיכום מחלה, תוצאות בדיקות וכל מסמך רפואי אחר המצביע על המצב הרפואי, על המחלות, הטיפולים והתרופות שאת/ה מקבל/ת.
 2. עובד שכיר צריך להגיש גם את15  תלושי השכר אחרונים או אישור מהמעסיק על תקופת העסקה ושכר. וכן את פירוט תשלומי דמי מחלה מהמעסיק ב-15 חודשים האחרונים, ואישור תשלום (אם קיים כזה)  מחברת ביטוח אובדן כושר עבודה או מקרן פנסיה בגין פנסיית נכות.
 3. עובד עצמאי צריך להגיש הצהרה על שינויים בעבודה ובהכנסות עקב המצב הרפואי, ולהגיש את השומות האחרונות שלו.
 4. הכנסות שלא מעבודה יש להגיש פירוט על כל הכנסה ב-15 החודשים האחרונים כמו פנסיה (בישראל או מחו"ל), תמיכה לתלמידי ישיבות, תגמול ממשרד הביטחון, תשלומים מחברת ביטוח, הכנסה הונית, מזונות, הכנסה מרכוש וכל הכנסה אחרת.
 5. ייפוי כוח- אם מגיש התביעה והחתום עליה אינו תובע קצבת הנכות עצמו, עליו למלא גם את סעיף 4 בטופס התביעה ולצרף ייפוי כוח, צו אפוטרופוס או פסק דין.

את התביעה והמסמכים צריך להגיש לסניף הביטוח הלאומי לו אתם שייכים ע"פ כתובת המגורים שלכם. זהו הסניף שבו תטופל תביעתכם.

לאחר הגשת התביעה והמסמכים ביטוח לאומי ידון בתביעה וסביר שתתקבל הזמנה לוועדות רפואיות לצורך קביעת אחוז הנכות הרפואית ושיעור אי כושר העבודה.

ביטוח לאומי יכול גם לדון בבקשה ב"מסלול מהיר" ובמקרה כזה ההחלטה תתקבל ללא הזמנה לוועדה רפואית.

להורדת טופס בל/7801

הגשת ערעור על החלטת הוועדה

ניתן להגיש ערעור על החלטת הוועדה הן על אחוז הנכות הרפואית והן על דרגת אי הכושר.

ערעור על אחוז הנכות הרפואית

מי שנקבעו לו פחות מ–80% נכות רפואית, רשאי לערער על אחוז הנכות הרפואית לפני ועדה רפואית לעררים. את הערעור יש להגיש עם נימוקים והוכחות לכך שהוועדה לא נתנה אחוזי נכות המתאימים למצבו האמיתי של החולה.

את הערר יש להגיש תוך 60 יום מתאריך קבלת ההודעה הכתובה בדבר אחוז הנכות הרפואית.

הוועדה הרפואית לעררים רשאית לאשר את אחוז הנכות הרפואית שקבעה הוועדה מדרג ראשון, ורשאית לשנותו.

חשוב לדעת: הוועדה לערערים רשאית לשנות כל סעיף (ולא רק על אלו שעליהם הוגש ערעור). יתרה מכך – הוועדה רשאית להגדיל  אך גם להפחית את אחוזי הנכות הרפואית שנקבעו מלכתחילה.

ערעור על דרגת אי–הכושר

מי שפקיד התביעות או וועדה קבעו שלא איבד מכושרו להשתכר או שאיבד פחות מ 50% מכושרו להשתכר (ועל כן לא נוצרו לו זכויות נכות כללית) וכן מי שנקבעה לו דרגת אי–כושר שאינה עולה על 74%, רשאים לערער על דרגת אי–הכושר בפני ועדה לעררים.

את הערר בצירוף נימוקים, יש להגיש תוך 60 ימים מתאריך קבלת ההודעה הכתובה בדבר דרגת אי–הכושר.

נכות כללית – בדיקה מחדש

בדיקה מחדש היא בדיקת המצב הרפואי הנערכת לצורך קביעה מחודשת של אחוזי הנכות הרפואית ושל אי הכושר לעבוד ולהתפרנס.

את הבדיקה מחדש יכול ליזום מקבל הקצבה או הביטוח הלאומי.

בדיקה מחדש ניתן לבקש רק אם חלפו לפחות 6 חודשים מהקביעה האחרונה,

ומתקיים אחד מהתנאים הבאים:

 • תביעה לקבלת קצבת נכות כללית נדחתה, עקב אחוזי נכות רפואית נמוכים.
 • שהתביעה לקבלת קצבת נכות כללית נדחתה, עקב דרגת אי-כושר לעבוד שאינה מזכה בקצבה.
 • אושרה קצבת נכות חלקית, כיוון שנקבעה  דרגת אי-כושר לעבוד חלקית ויש מקום לשקול העלתה.

חשוב לדעת:

 • גם במקרים בהם מקבל הקצבה הוא שמבקש בדיקה מחדש, רשאי הביטוח הלאומי להפחית את אחוזי הנכות הרפואית שנקבעו לו בעבר, וכן את דרגת אי-הכושר.
 • ניתן לבקש בדיקה מחדש של אחוזי הנכות הרפואית בלבד ללא המתנה של 6 חודשים אם המצב הרפואי החמיר באופן משמעותי.
 • אם התביעה לקבלת קצבת נכות נדחתה מסיבה אחרת, כגון הכנסות גבוהות שפחתו עכשיו, ניתן להגיש תביעה חוזרת ללא המתנה.
 • הביטוח הלאומי יכול ליזום בדיקה מחדש במקרים שהוא מעריך שחל שיפור במצב הרפואי.

 

אנו בחברת לבנת פורן – זכויות רפואיות בעלי ידע רפואי ומקצועי וניסיון רב שנים בכל הקשור לסיוע במימוש זכויות רפואיות. בחברתנו פועלים כ-25 רופאים וכ-150 עובדים, מנהלי לקוח, ואנשי מקצוע, המנוסים בסיוע במקרים רבים ושונים של מימוש זכויות, מכירים את המערכות הבירוקרטיות המורכבות באופן מעמיק, ומסוגלים להתנהל מולן בצורה מיטבית ואפקטיבית. נשמח לעמוד לרשותך ולסייע לך בפנייתך לקבלת הזכויות הרפואיות העשויות להגיע לך עקב מצבך הרפואי. כל שצריך לעשות הוא להגיע לפגישה ראשונית, במהלכה נציג את הדרכים שבהן נוכל לסייע לך בתהליך. פגישה זו אינה כרוכה בעלות או בהתחייבות מצידך.

הלב בלוגו של לבנת פורן