צור קשר 2468*
נגישות
חזרה למעלה

ניידות

סל ניידות בביטוח לאומי מעניק מגוון הטבות לנכים בעלי ליקויים ברגליים המגבילים אותם בניידות. הטבות אלו מעודדות יציאה לעבודה ומסייעת בניוד ממקום למקום ובפיתוח חיים עצמאיים.

סל ההטבות כולל קצבת ניידות, הלוואה עומדת לרכישת רכב, תו נכה וסיוע נוסף כמו הלוואה לרכישת רכב, אביזרים ועוד.

כיצד נקבעת ההחלטה?

חולים בגיל 3 עד 67  הסובלים מליקוי בגפיים התחתונות רשאים להגיש בקשה לניידות.
הוועדות הרפואיות לניידות מתבצעות במשרד הבריאות (ולא בביטוח לאומי).

בוועדה נקבע האם יש ליקוי ברגליים בהתאם לרשימת ליקויים מוגדרת (קישור לרשימה) ומהם אחוזי הנכות בגין ליקוי זה.
שימו לב – על מנת לקבל את הטבות ניידות נדרשת הוכחה של מוגבלות בניידות בשיעור מינימום של 60%.
לבסוף הוועדה הרפואית מגישה את המלצותיה לביטוח לאומי אשר מיישם את ההחלטה האם זכאי לקצבה או לא.

קצבת ניידות משולמת לבעלי רכב או חסרי רכב בתנאים שונים:

אדם מבוגר מחויך נוהג ברכב

קצבת ניידות לבעל רכב

קצבת ניידות לבעל רכב נועדה לכיסוי הוצאות על החזקת רכב, כגון: דלק, ביטוח, תיקונים ועוד.
סכום הקצבה נקבע בהתאם לקריטריונים שהוגדרו במסגרת הסכם הניידות בין משרד האוצר לבין המוסד לביטוח לאומי. להלן מספר דוגמאות לחלק מן הקריטריונים:

  • האם המוגבל בניידות נוהג בעצמו?
  • מה גודל הרכב הנדרש למוגבל בניידות?
  • שיעור המוגבלות בניידות (שיעור זה יקבע על-ידי ועדה רפואית של לשכת הבריאות המחוזית)
  • האם המוגבל בניידות "משתכר" או "לא משתכר"? (תוספת לקצבת ניידות משולמת למוגבל בניידות אשר המרחק מביתו למקום עבודתו וחזרה 40 ק"מ לפחות).

קצבת ניידות לרכב משותף

לבני משפחה בה שניים זכאים להטבות בניידות ובבעלותם רכב משותף, יקבל מי שזכאי לקצבה הגבוהה את סכום הקצבה המלאה ואילו השני יקבל 35% מהקצבה שהייתה משולמת לולא היה קונה רכב משותף.

קצבת ניידות לחסר רכב

קצבת ניידות לחסר רכב מיועדת להשתתפות בהוצאות הניידות של מוגבל בניידות שאין ברשותו ובבעלותו רכב, והוא עונה על הקריטריונים כפי שהוגדרו במסגרת הסכם הניידות.
אנו בחברת לבנת פורן זכויות רפואיות בעלי ידע רפואי ומקצועי וניסיון רב שנים.
בעזרת רופאים מומחים ועשרות אנשי מקצוע שראו כמעט את כל סוגי המקרים, ובעזרת היכרות מעמיקה עם המערכות הבירוקרטיות והמורכבות נשמח לעמוד לרשותך ולסייע לך בקבלת הזכויות הרפואיות העשויות להגיע לך עקב מצבך הרפואי. כל שצריך לעשות הוא להגיע לפגישה אחת ללא עלות וללא התחייבות.