top of page

נפגעי פעולות איבה

ביטוח לאומי

נפגעי נובה, פסיידק ומתנדבים

מתנדבים נפגעי איבה


מי נחשב למתנדב?

א. פועל בהתנדבות, שלא בשכר (הוצאות אש"ל הקשורות בביצוע פעולת ההתנדבות אינן נחשבות לשכר) למען זולתו.

ב. מי שהופנה להתנדבות הזאת על ידי גוף ציבורי המוסמך להפנות מתנדבים.

ג. כל עוד שההתנדבות נעשתה למטרות שיש בהן תועלת לאומית או ציבורית.

כל פעילות התנדבותית בתקופת המלחמה שנועדה לסייע למשפחות ולנפגעים ולכוחות הביטחון וההצלה, עונה על הגדרת סעיף ג' – "מטרות שיש בהן תועלת לאומית או ציבורית".

שימו לב – על מנת שמתנדב יוכר כנפגע פעולות איבה עליו לענות על כל שלושת הקריטריונים – א'-ג'

הביטוח הלאומי מתייחס למתנדבים (ולתלויים בהם) שנפגעו תוך כדי ועקב פעולת ההתנדבות כמי שנפגעו בעבודתם. ולכן יהיו זכאים לאותם תגמולים הניתנים במסגרת תביעה לנפגעי עבודה.


תהליך התביעה לנפגעי איבה עבור מתנדבים

יש להגיש תחילה טופס תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה (הגוף המפנה להתנדבות ייחשב למעסיק לצורך חתימה על טופס זה)

לתביעה יש לצרף:

  1. טופס הפנייה למתנדב מהגוף המוסמך להפנות מתנדבים וצילום כרטיס מתנדב לשנת ההתנדבות שבה נפגע.

  2. דו"ח מד"א, דו"ח מיון וכל מסמך רפואי אחר הקשור לפגיעה.

  3. במקרה של תאונות דרכים - דו"ח משטרה, והעתק מתעודת ביטוח חובה והודעה לחברת הביטוח על התאונה.

  4. ויתור סודיות רפואית.

חישוב גובה התגמול 

למתנדב שעבד כשכיר או כעצמאי לפני הפגיעה:

חישוב התגמול ייעשה לפי הכנסתו של המתנדב ברבע השנה שקדם לפגיעה ולא פחות משכר רבע שנתי של 14,895 שח (החל ב- 01.01.2024).

מתנדב שלא עבד כשכיר או עצמאי לפני הפגיעה:

חישוב התגמול ייעשה לפי שכר רבע שנתי של 14,895 שח.

 

נפגעי איבה מתנדבים
זכויות מתנדבים

 


משתתפי פסטיבל נובה ופסיידק

למשתתפי המסיבות שולם פיצוי כספי ראשוני - מענק וכן תגמול טיפול רפואי בחודשיים הראשונים.

התשלומים הועברו אוטומטית לחשבון הבנק שמופיע בביטוח הלאומי.

טיפול נפשי – מוענק על ידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים במרכזי חוסן ובמרפאות לטיפול בנפגעי חרדה ללא עלות.


תהליך הכרה

נציגי המוסד לביטוח לאומי דאגו  למילוי והגשת התביעה להכרה עבור המשתתפים המוכרים לביטוח הלאומי.

במידה ולא נוצרה פניה יזומה על ידי הביטוח הלאומי יש להגיש עצמאית תביעה להכרה וקביעת נכות (הכרה- ב.ל 574, קביעת דרגת נכות -ב.ל 581 , כל הטפסים בדף הטפסים )


עובדי הפסטיבלים

מי שהגיע לפסטיבלים לצורך עבודה, יוכל להגיש תביעה לנפגעי עבודה ולנפגעי איבה.

לאחר אישורן יבצע בחירה בין קצבאות.


כדאי לדעת! מבחינת גובה הקצבה- בנפגעי עבודה, הפיצוי נגזר מהשכר האישי של הנפגע. בנפגעי איבה, הפיצוי הוא סכום קבוע המתוקף בחוק.

 


הכרה כנפגעי איבה לנפגעי נובה
נפגעי פעולות איבה נובה

 מזמינים אתכם להגיע לפגישה עם מומחה זכויות שלנו בה נציג את הדרכים שבהן נוכל לסייע לך בתהליך. פגישה זו אינה כרוכה בעלות או בהתחייבות מצידכם!

 

 

אנחנו כאן בשבילכם 

אנו בחברת לבנת פורן – זכויות רפואיות, בעלי ידע רפואי ומקצועי וניסיון רב שנים בכל הקשור לסיוע במימוש זכויות רפואיות. בחברתנו פועלים כ-25 רופאים וכ-150 עובדים, מנהלי לקוח, ואנשי מקצוע, המנוסים בסיוע במקרים רבים ושונים של מימוש זכויות, מכירים את המערכות הבירוקרטיות המורכבות באופן מעמיק, ומסוגלים להתנהל מולן בצורה מיטבית ואפקטיבית.

 

נשמח לעמוד לרשותכם ולסייע לכם בפנייתכם לקבלת הזכויות הרפואיות העשויות להגיע לכם עקב המצב הרפואי שלכם. כל שצריך לעשות הוא להגיע לפגישה ראשונית, במהלכה נציג את הדרכים שבהן נוכל לסייע לכם בתהליך. פגישה זו אינה כרוכה בעלות או בהתחייבות מצידכם.

הזכויות הרפואיות שלך מגיעות לך!

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

עשית את הצעד הראשון עכשיו תורנו. בקרוב מאוד נחזור אלייך!

  • הודעה
  • white phone
  • ווטסאפ
bottom of page