חזרה למעלה

דמי ביטוח לאומי

על פי חוק הביטוח הלאומי, את דמי הביטוח הלאומי מחויבים לשלם כל תושבי המדינה מגיל 18 ומעלה, מלבד האוכלוסיות שקיבלו פטור מתשלום דמי הביטוח. התשלום מקנה לתושב את הזכאות לקבלת קצבה – במידת הצורך.

יש לציין שלא כולם משלמים את אותם הסכומים. למעשה, דמי הביטוח משתנים מאדם לאדם בהתאם למעמד ולהכנסה שלו. ישנן חובות תשלום שונות עבור עצמאיים, שכירים, שכירים שיצאו לחופשה ללא תשלום, מובטלים, תלמידי ישיבה, סטודנטים, מתנדבים בשירות הלאומי, חיילים, פנסיונרים ועוד. במקרה של עובדים שכירים, דמי הביטוח הלאומי יתחלקו בין המעסיק והעובד כך שהעובד ישלם רק את החלק היחסי עבור הביטוח.

 

זכויות הביטוח הלאומי

ישנן מספר זכויות שהביטוח הלאומי מעניק לתושבי ישראל, בהתאם לצורך. הזכויות מוקצות לאוכלוסיות שונות ומותאמות לצרכים המיוחדים של כל אוכלוסייה. בין שאר האוכלוסיות שזוכות לזכויות ביטוח לאומי נמצאות משפחות עצמאיות, נשים, ילדי פנימיות וילדים יתומים ונטושים, חולים, אוכלוסיית הגיל השלישי, בעלי מוגבלויות ועוד.

 

תביעה לביטוח לאומי

כל אדם שמעוניין בקבלת קצבה או סיוע נדרש להגיש תביעה לביטוח לאומי, על פי הסעיף שמזכה אותו בכך. תביעה לביטוח לאומי להיות תביעה לדמי אבטלה, קצבת נכות כללית, דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה, דמי לידה ליולדת, תביעה לקצבת שירותים מיוחדים, תגמולי מילואים ועוד. כל הגשת תביעה לביטוח לאומי דורשת אישורים שונים ואורכת משך זמן שונה, בהתאם לרמת המורכבות שלה.

 

הגשת תביעה לביטוח לאומי

בנושאים מורכבים פחות, או שדורשים מסמכים ספציפיים, כמו לדוגמא בהגשת תביעה אישית לתשלום תגמולי מילואים, הגשת תביעה לביטוח לאומי יכולה להיעשות בדרך דיגיטלית, דרך אתר המוסד לביטוח לאומי, על ידי מילוי שאלון קצר ושליחת מסמכים.

תביעות מורכבות יותר נגד ביטוח לאומי, כמו לדוגמא התביעה לקצבת נכות כללית, דורשות הגשת אישורים, מסמכים וחוות דעת רפואיות, ובנוסף גם עמידה בוועדות שונות. במצבים כאלה כדאי לקבל עזרה בהגשת תביעה לביטוח לאומי. חברת לבנת פורן מסייעת בהגשת תביעות לקצבת נכות כללית וכן תביעות אחרות אשר דורשות פעמים רבות רמת מומחיות גבוהה, ועירוב של גורמים רפואיים מקצועיים.

 

 זכויות רפואיות

כדי לקבל זכויות רפואיות בביטוח הלאומי תדרשו להגיש תביעה שבסופה תעמדו בפני וועדה רפואית שמטרתה קביעת אחוזי הנכות שלכם. לרוב, הוועדה הרפואית נמשכת דקות ספורות בלבד אולם ההכנה אליה יכולה להימשך זמן רב. ההכנה טובה לוועדה הרפואית, כוללת בדרך כלל קבלת חוות דעת רפואית מפורטת שתוצג בוועדה, ניסוח התביעה בצורה ברורה שתבהיר את המצב הרפואי שלכם וכן הכנת אישורים נוספים בהתאם לצורך. השלב הראשון בוועדה הרפואית כולל הצגת המצב הרפואי, פירוט המחלות או הפגיעות ובנוסף – איך הדבר משפיע על התפקוד שלכם בחיי היום-יום. חלקה השני של הועדה מורכב מבדיקה רפואית שתבוצע על ידי רופא. לאחר הבדיקה הוועדה תקבל את חוות דעת הרופא ואת המסקנות שהגיע אליהן. הרופא גם יקבע את אחוזי הנכות שמגיעים לכם, על בסיס הכתוב בספר הליקויים. כמו כן הוא יקבע האם מדובר בנכות זמנית או נכות קבועה.

תוצאות הוועדה הרפואית ישלחו אליכם הביתה בדואר תוך מספר שבועות ממועד קבלת ההחלטה. על תוצאות הוועדה בד"כ ניתן לערער תוך שישים יום, מיום קבלת ההודעה על אחוזי הנכות.

הלב בלוגו של לבנת פורן