חזרה למעלה

טופס תביעה לנפגעי עבודה (ב"ל 250)

 

בקשה למתן טיפול רפואי לנפגע בעבודה : טופס ב"ל 250

נפגעתם במקום העבודה? אם אתם שכירים תצטרכו למלא את טופס ב"ל 250. מה זה בדיוק ומה כדאי לדעת? ריכזנו עבורכם את הפרטים

אם אתם שכירים ועברתם תאונת עבודה, תצטרכו למלא את טופס ב"ל 250 באתר המוסד לביטוח לאומי או בסניף. הטופס נועד עבור מתן טיפול רפואי ראשוני לשכירים שנפגעו בעבודה. כדאי שתדעו שלאחר מילוי הטופס תוכלו לקבל את הטיפול הרפואי דרך קופת החולים ולא באמצעות שירותי רפואה פרטית.

למה טופס ב"ל 250 נועד

בכל אירוע שמערב תאונה או פגיעה בעבודה, יש חשיבות רבה לתיעוד ראשוני של האירוע והנסיבות שקדמו לו. התיעוד הראשוני יכלול בדרך כלל פנייה לטיפול רפואי, או הודעה למעביד ומילוי טופס ב"ל 250 הנקרא "בקשה למתן טיפול רפואי לנפגע בעבודה".

הטופס מאפשר קבלת טיפול רפואי בקופת החולים, בין אם הנפגע חבר קופת החולים ובין אם לא, בחדר מיון או בשירות רפואי שנותן טיפול רפואי דחוף, כמו לדוגמא טר"מ.

טופס ב"ל 250 ימולא על ידי המעביד או מי מטעמו, כאשר מי שימלא אותו יהיה בדרך כלל פקיד משאבי אנוש, או הממונה על הבטיחות במקום העבודה, ויימסר לצוות השירות הרפואי.

למי טופס ב"ל 250 מיועד

הטופס מיועד לעובדים שכירים בלבד, אשר נפגעו תוך כדי ו/ או עקב העבודה. עובד עצמאי שנפגע בעבודה ימלא את טופס ב"ל 283 הנקרא "בקשה לקבלת טיפול רפואי לנפגע בעבודה – עצמאי", ואתו ייגש מיד לאחר הפגיעה לקבלת טיפול רפואי.

העובד המדווח צריך לוודא כי כל פרטי האירוע, לרבותפועל אוחז בקסדה צהובה וכפפות ברקע מיקום התאונה, זמן התאונה ונסיבותיה – נרשמו במדויק וללא קיצורים והשמטות מצד ממלא הטופס. הדיווח צריך להיות מדויק ככל האפשר כדי להימנע בעתיד מבירורים, שאלות וסתירות בין הכתוב בטופס ב"ל 250 לבין טופס התביעה לתשלום דמי פגיעה, או בין הכתוב בב"ל 250 לרישומים הרפואיים, לדו"ח חדר המיון ועוד.

לכן ובמקרה של פגיעה בעבודה, על העובד השכיר למסור למעסיקיו את הפרטים הנכונים והמהימנים ביותר לגבי האירוע שעבר. עדיף לא להסתפק בתיאור כללי ולא מחייב של התאונה או הפגיעה אלא לפרט ככל הניתן לגבי הפגיעה. כמו כן חשוב לזכור שלזמן יש תפקיד מכרע במילוי הטופס ועל העובד לדווח למעביד או למי מטעמו על המקרה סמוך ככל האפשר למועד האירוע, על מנת שהטיפול הרפואי שהעובד זכאי לו לא יתעכב.

טופס ב"ל 250 כולל בתוכו את הפרטים הבאים:

  • פרטי המעסיק: שם המפעל/מקום העבודה ,כתובת, מספר תיק ניכויים, פרטי התקשרות
  • פרטי השירות הרפואי: פרטי השירות אליו הופנה העובד הנפגע ובין השאר שם קופת או בית החולים
  • פרטי הנפגע: שם, מספר תעודת זהות, כתובת מגורים, פרטי התקשרות
  • פרטי התאונה: תאריך התאונה, שעת התאונה , נסיבות התאונה, מקום התאונה, תיאור התאונה
  • פירוט האיברים שנפגעו בתאונה

התהליך – הגשת טופס תביעה בתאונת עבודה לביטוח לאומי

טופס הבקשה למתן טיפול רפואי לנפגע בעבודה חייב להיות חתום על ידי המעסיק, כולל שם החותם, תפקידו וחותמת המעסיק. לאחר קבלת הטופס, העובד הנפגע יקבל לידיו את טופס הבקשה לקבלת טיפול רפואי ב"ל  250  ויציג אותו בפני השירות הרפואי המוסמך שאליו פנה כדי לקבל טיפול רפואי עקב פגיעה בעבודה.

ככלל, על פי הוראות החוק, הטיפול הרפואי לנפגעי עבודה יינתן על ידי קופות החולים השונות ובהתאם לטיפול הרפואי הכלול בסל הבריאות המאושר לקופת החולים.

טופס תאונת עבודה ביטוח לאומי – 3 דברים שחשוב לדעת

  • מילוי נכון ומדויק של טופס הבקשה לטיפול רפואי תוך תיאור מדויק של נסיבות האירוע התאונתי וציון הנזק הרפואי שנגרם לאיברי הגוף בתאונה, מהווים חלק בלתי נפרד משרשרת הטיפול.
  • יש חשיבות רבה לפנות למעביד בסמיכות רבה ככל הניתן למועד בו ארעה התאונה, ולוודא שהמעביד הבין את כלל הפרטים וכתב אותם בטופס בצורה מפורטת ולא כללית ורחבה מדיי.
  • מסירת פרטים נכונים ומדויקים לגבי נסיבות התאונה והאיברים שנפגעו יאפשרו לעובד לקבל טיפול רפואי נכון ומהיר ללא עיכובים בירוקרטים.

ולסיכום, טופס ב"ל 250 מהווה חלק בלתי נפרד מהמסמכים הרפואיים והעובדתיים אשר מוגשים למוסד לביטוח לאומי במסגרת התביעה להכרה באירוע התאונתי כפגיעה בעבודה, והוא מהווה במקרים רבים נדבך נוסף להוכחת האירוע התאונתי והדיווח עליו. מכיוון שהטופס לקבלת הטיפול הרפואי ממולא על ידי המעביד או מי מטעמו, כשפעמים רבות ממלא הטופס בפועל יהיה פקיד משאבי אנוש או הממונה על הבטיחות, יש חשיבות רבה למסירת פרטים מדויקים ונכונים.

זכרו שטופס הבקשה למתן טיפול רפואי ב"ל 250 הינו חלק בלתי נפרד מהרישומים הרפואיים והעובדתיים שיכולים לעזור לכם להוכיח את האירוע התאונתי שעברתם, ובהמשך הדרך – גם הצעד הראשון בהחלטה לממש את כל הזכויות הרפואיות העשויות להגיע לכם עקב הפגיעה בעבודה. עם זאת – הטופס לא מהווה אסמכתא על כך שהתאונה הוכרה כפגיעה תוך כדי ועקב עבודתך. אישור התאונה כפגיעה בעבודה הינו בסמכותו של פקיד התביעות של המוסד לביטוח לאומי.

טופס תביעה בתאונת עבודה – ב"ל 250- הורד כאן

אנו בחברת לבנת פורן – זכויות רפואיות,  בעלי ידע רפואי ומקצועי וניסיון רב שנים. בעזרת כ-25 רופאים, ו-150 עובדים, מנהלי מימוש, נציגים, ואנשי מקצוע בעלי ניסיון רב במקרים מגוונים רבים מספור, ובעלי היכרות מעמיקה עם המערכות הבירוקרטיות המורכבות נשמח לעמוד לרשותך ולסייע לך בקבלת הזכויות הרפואיות העשויות להגיע לך עקב מצבך הרפואי.

כל שצריך לעשות הוא להגיע לפגישה עם נציג בה נבחן אם אנו יכולים לסייע לך בתהליך. פגישה זו אינה כרוכה בעלות או בהתחייבות מצידך!

הלב בלוגו של לבנת פורן