top of page

קצבת ילד נכה

ביטוח לאומי

זכויות נוספות


הנחה בארנונה

מתוקף תקנות ילד נכה, הורים לילדים נכים לרבות ילד במשפחת אומנה של המחזיק בנכס, זכאים לקבל הנחה בתשלום הארנונה. שיעור ההנחה המרבי הוא 25% עבור 100 מ"ר בלבד משטח הנכס. למימוש ההטבה, ההורה נדרש להביא אישור מהמוסד לביטוח הלאומי, המציין את נכות הילד ואת זכאות ההורה לגמלת ילד נכה.

הנחות במכשור רפואי ממשרד הבריאות 

הורים המקבלים גמלת ילד נכה זוכים להטבות בשכירת מכשירים רפואיים כגון מוניטור קרדיאלי, מד סטורציה, מכשיר הזנה ועוד.

הסעה לבית הספר 

במקרים מסוימים, ילדים עם צרכים מיוחדים זכאים לקבל הסעה לבית הספר על חשבון הרשות המקומית. את הבקשה להסעה יש להגיש למחלקת החינוך ברשות המקומית באזור המגורים.

סייעת בגן עירייה או בבית ספר 

ילדים עם צרכים מיוחדים הלומדים בגן עירוני או בבית הספר, זכאים לקבל שירותי סייעת אשר תקל על שילובם במסגרת החינוכית. את הבקשה לקבלת הסייעת יש להגיש למחלקת החינוך ברשות המקומית באזור המגורים.

זכויות הורים לילדים עם צרכים מיוחדים בעבודה 

הורים לילדים עם צרכים מיוחדים רשאים להיעדר עד 18 ימים בשנה בשל מחלת ילדם, ובתנאי שהם עובדים לפחות שנה אצל אותו מעביד או באותו מקום העבודה. כמו כן, הורה לילד נכה זכאי לזקוף 18 ימים נוספים של היעדרות מדי שנה על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה לצורך מתן סיוע אישי לילדו הנכה. הטבה זו ניתנת רק לאחד ההורים, ולשם קבלתה יש להצהיר על כך למעסיק ולגבות זאת במסמכים רפואיים רלוונטיים.


זכויות נוספות להורים לילד נכה

הנחה בארנונה

מתוקף תקנות ילד נכה, הורים לילדים נכים לרבות ילד במשפחת אומנה של המחזיק בנכס, זכאים לקבל הנחה בתשלום הארנונה. שיעור ההנחה המרבי הוא 25% עבור 100 מ"ר בלבד משטח הנכס. למימוש ההטבה, ההורה נדרש להביא אישור מהמוסד לביטוח הלאומי, המציין את נכות הילד ואת זכאות ההורה לגמלת ילד נכה.


הנחות במכשור רפואי ממשרד הבריאות 

הורים המקבלים גמלת ילד נכה זוכים להטבות בשכירת מכשירים רפואיים כגון מוניטור קרדיאלי, מד סטורציה, מכשיר הזנה ועוד.


הסעה לבית הספר 

במקרים מסוימים, ילדים עם צרכים מיוחדים זכאים לקבל הסעה לבית הספר על חשבון הרשות המקומית. את הבקשה להסעה יש להגיש למחלקת החינוך ברשות המקומית באזור המגורים.


סייעת בגן עירייה או בבית ספר 

ילדים עם צרכים מיוחדים הלומדים בגן עירוני או בבית הספר, זכאים לקבל שירותי סייעת אשר תקל על שילובם במסגרת החינוכית. את הבקשה לקבלת הסייעת יש להגיש למחלקת החינוך ברשות המקומית באזור המגורים.


זכויות הורים לילדים עם צרכים מיוחדים בעבודה 

הורים לילדים עם צרכים מיוחדים רשאים להיעדר עד 18 ימים בשנה בשל מחלת ילדם, ובתנאי שהם עובדים לפחות שנה אצל אותו מעביד או באותו מקום העבודה. כמו כן, הורה לילד נכה זכאי לזקוף 18 ימים נוספים של היעדרות מדי שנה על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה לצורך מתן סיוע אישי לילדו הנכה. הטבה זו ניתנת רק לאחד ההורים, ולשם קבלתה יש להצהיר על כך למעסיק ולגבות זאת במסמכים רפואיים רלוונטיים.


אנחנו כאן בשבילכם 

אנו בחברת לבנת פורן – זכויות רפואיות, בעלי ידע רפואי ומקצועי וניסיון רב שנים בכל הקשור לסיוע במימוש זכויות רפואיות. בחברתנו פועלים כ-25 רופאים וכ-150 עובדים, מנהלי לקוח, ואנשי מקצוע, המנוסים בסיוע במקרים רבים ושונים של מימוש זכויות, מכירים את המערכות הבירוקרטיות המורכבות באופן מעמיק, ומסוגלים להתנהל מולן בצורה מיטבית ואפקטיבית.

 

נשמח לעמוד לרשותכם ולסייע לכם בפנייתכם לקבלת הזכויות הרפואיות העשויות להגיע לכם עקב המצב הרפואי שלכם. כל שצריך לעשות הוא להגיע לפגישה ראשונית, במהלכה נציג את הדרכים שבהן נוכל לסייע לכם בתהליך. פגישה זו אינה כרוכה בעלות או בהתחייבות מצידכם.

הזכויות הרפואיות שלך מגיעות לך!

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

עשית את הצעד הראשון עכשיו תורנו. בקרוב מאוד נחזור אלייך!

  • הודעה
  • white phone
  • ווטסאפ
bottom of page