צור קשר 2468*
נגישות
חזרה למעלה

דמי פגיעה

דמי פגיעה הינם חלק התשלומים המגיעים לנפגעי עבודה בביטוח לאומי, מעבר לקצבת נכות או פיצוי חד פעמי.

דמי הפגיעה הינו תשלום בגין היעדרות מעבודה עקב תאונות עבודה או מחלת מקצוע,
שלא תעלה על 91 יום הנמנים ממחרת יום הפגיעה.תמונה להמחשה - מהלך בדיקה רפואית
דמי הפגיעה מחושבים לפי 75% מהשכר הממוצע ב-3 החודשים שקדמו לפגיעה.

לאחר 91 יום, במידה ונותרה נכות רפואית בגין הפגיעה בעבודה ישולם למבוטח פיצוי חד פעמי או קצבה. חישוב הפיצוי / הקצבה לעובד שכיר ייעשה לפי השכר הממוצע בשלושת החודשים שקדמו לתאריך הפגיעה בעבודה או גילוי המחלה, ולעובד עצמאי בהתאם למקדמות אותן שילם לביטוח לאומי בשלושת החודשים שקדמו לאירוע של פגיעה בעבודה.

אופן התשלום משתנה בין שכיר לעצמאי:
שכיר
– דמי פגיעה משולמים החל מהיום השני – מכיוון שעל היום בו הוא נפגע הוא מקבל שכר.
עצמאי
 – אינם צוברים ימי מחלה לכן דמי הפגיעה לא משולמים עבור 12 הימים הראשונים. דמי הפגיעה מחושבים באמצעות המרת המקדמה לשכר ומתוך זה 75% מהשכר הממוצע.

אנו בחברת לבנת פורן – זכויות רפואיות,  בעלי ידע רפואי ומקצועי וניסיון רב שנים. בעזרת כ-25 רופאים, ו-150 עובדים, מנהלי מימוש, נציגים, ואנשי מקצוע בעלי ניסיון רב במקרים מגוונים רבים מספור, ובעלי היכרות מעמיקה עם המערכות הבירוקרטיות המורכבות נשמח לעמוד לרשותך ולסייע לך בקבלת הזכויות הרפואיות העשויות להגיע לך עקב מצבך הרפואי.כל שצריך לעשות הוא להגיע לפגישה עם נציג בה נבחן אם אנו יכולים לסייע לך בתהליך. פגישה זו אינה כרוכה בעלות או בהתחייבות מצידך!