top of page

זכויות מִּתְנַדְּבִים

על פי חוק הביטוח הלאומי, אדם שנפגע גופנית ו/או נפשית תוך כדי ועקב פעולת התנדבות זכאי לדמי פגיעה, פיצוי חד פעמי או קצבה חודשית ולשיקום מקצועי.
כמו כן אם חס וחלילה נהרג אדם תוך כדי ועקב פעולת ההתנדבות, בני משפחתו (אישה, ילדים ולעיתים גם הורים) זכאים לפיצוי חודשי ולשיקום מקצועי.


בשנים האחרונות הולכים ורבים האנשים שבנוסף לעבודתם או לימודיהם או לחלופין אחר פרישתם מעבודה עוסקים בפעולות התנדבות.
פעולות ההתנדבות ודאי גורמות הרבה גאווה וסיפוק למתנדבים, אך יחד עם זאת עלול לקרות מקרה בו המתנדב נפגע בשעת פעולת ההתנדבות.

מי שפעל בהתנדבות – כלומר ללא שכר, למען הזולת לפעילות שמטרתה תועלת לאומית או ציבורית.
חוק המתנדבים מפרט רשימה של גופים המוכרים לצורך חוק הזה.
בנוסף, על המתנדב לדאוג לקבל מידי שנה אישור על פעילותו כמתנדב באותו גוף.


מה יכול לקבל מתנדב שנפגע?

דמי פגיעה: דמי הפגיעה הם כמו ימי מחלה אך הגורם המשלם הוא ביטוח לאומי ולא מקום העבודה. סה"כ ניתן לקבל מקסימום 91 יום של ימי פגיעה.

פיצוי חד פעמי: מי שנכותו היא עד 19% יקבל פיצוי בסכום חד פעמי התלוי באחוזי הנכות ובשכר שהיה למתנדב שלושה חודשים לפני הפגיעה.

קצבה חודשית: מי שנכותו היא 20% ומעלה יקבל קצבה חודשית לכל ימי חייו (אלא אם כן בחר בקצבה אחרת).

שיקום מקצועי: מי שנכותו למעלה מ-10% יכול לקבל שיקום מקצועי. השיקום מותנה בתהליך אבחון וניתן בדרך כלל לאנשים צעירים יותר כאשר יש סיכוי שתהליך השיקום יחזיר אותם למעגל העבודה.

קצבת/מענק תלויים: מי שנפטר עקב פעולת התנדבות, זכאים התלויים בו למענק חד פעמי או לקצבה חודשית. הזכאות תלויה בגיל התלויים ובמספר הילדים.

הפיצוי נקבע ע"פ השכר של המתנדב בשלושת החודשים שקדמו לתאריך הפגיעה – במידה ומקבל.
מי שלא קיבל שכר בשלושת החודשים שקדמו לאירוע, זכאי לפיצוי לפי סכום בסיסי (הדומה ברמתו לשכר המינימום במשק).

חשוב שתדעו

פיצוי כספי והטבות
הם חלק ממימוש הזכויות  הרפואיות העשויות להגיע לך-
ויכולות להקל על איכות החיים שלך!

הזכויות הרפואיות שלך מגיעות לך!

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

עשית את הצעד הראשון עכשיו תורנו. בקרוב מאוד נחזור אלייך!

bottom of page