חזרה למעלה

דרגת אי כושר

אי כושר הינה דרגה המעידה על מידת השפעתו של הליקוי הרפואי על הכושר התפקודי של הנכה לעבוד ולהשתכר. בקביעת דרגת אי-הכושר להשתכר מתחשבים באיזו מידה ליקויו של המבוטח משפיעים על כושרו לעבוד ולהשתכר, על יכולתו לשוב לעבודתו (לעבודה מלאה או חלקית) ועל יכולתו לעבוד בעבודה אחרת או ללמוד מקצוע חדש (לפי השכלתו, כושרו הגופני ומצב בריאותו). פקיד התביעות של המוסד לביטוח לאומי יקבע את דרגת אי הכושר לאחר התייעצות עם רופא מוסמך ועם פקיד שיקום של המוסד לביטוח לאומי. פקיד התביעות רשאי אף לקבוע אי כושר לזמן מוגבל במידה והמצב הרפואי של המבוטח אינו יציב. בתום פרק הזמן שנקבע תיבדק שוב דרגת אי הכושר.

אישו ואישה מחזיקים ידיים

אנו בחברת לבנת פורן – זכויות רפואיות,  בעלי ידע רפואי ומקצועי וניסיון רב שנים. בעזרת כ-25 רופאים, ו-150 עובדים, מנהלי מימוש, נציגים, ואנשי מקצוע בעלי ניסיון רב במקרים מגוונים רבים מספור, ובעלי היכרות מעמיקה עם המערכות הבירוקרטיות המורכבות נשמח לעמוד לרשותך ולסייע לך בקבלת הזכויות הרפואיות העשויות להגיע לך עקב מצבך הרפואי. כל שצריך לעשות הוא להגיע לפגישה עם נציג בה נבחן אם אנו יכולים לסייע לך בתהליך. פגישה זו אינה כרוכה בעלות או בהתחייבות מצידך!

הלב בלוגו של לבנת פורן