חזרה למעלה

תג נכה

למי מגיע תג נכה? איך מקבלים תג חניה לנכה? מה ההבדל בין תג חניה לנכה בכסא גלגלים לבין תגים אחרים? איזה טפסים יש למלא כשמגישים בקשה להנפקת תג חניה לנכה? כל כך הרבה שאלות עולות בנושא, ולפיכך דאגנו לכם לתשובות שאיתן אפשר להתניע.

תג חניה לנכה

תג חניה לנכה, שנהוג לכנותו גם תג נכה או תו נכה, ניתן מטעם משרד הרישוי במטרה להקל על מבוטחים המוגבלים בניידות מטעמים רפואיים. התג מוענק לאדם הזקוק לכיסא גלגלים לצורך ניידותו, לאדם הסובל מנכות ברגליו, למי שמשרד הרישוי אישר את זכאותו בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לו בוועדת ניידות במשרד הבריאות, ולאחרים העומדים בקריטריונים הנדרשים כפי שיפורט בהמשך.

במידה וקיימים שני כלי רכב שמשמשים להסעת הנכה באופן קבוע (גם אם אינם בבעלותו), ניתן לקבל תג אחד עבור שני הרכבים.

את תג החניה מנפיקים בצורת כרטיס קשיח, שיש להצמידו בזמן החניה לחלון הקדמי בצידו השמאלי של הרכב או לחלון הצדדי שבצד מושב הנהג – בצורה המאפשרת להבחין בו בבירור.

 

סוגים שונים של תגי נכה 

ישנם 3 סוגי תגים לנכים:

תג נכה

תג בצבע כחול עם סמל כיסא גלגלים – מיועד לנכים שזקוקים לכיסא גלגלים או לרכב המשמש אמצעי ניידות עבורם בשל מגבלת הליכה.

תג עם סמל של משולש בצבע ירוק – מיועד לאנשים עם מוגבלות שלא מתניידים עם כיסא גלגלים.

שילוב שני התגים (הכחול והירוק) עם סימון כלנית – מיועד לנכי צה"ל.

 

סל ההטבות שתג נכה מקנה

כאשר מקבלים תג חניה לנכה זכויות מסוימות ניתנות למימוש במסגרת סל ההטבות שמעניק משרד הרישוי למחזיקי התג. תג החניה מאפשר חניה במקומות אשר מיועדים לנכים ואף בכאלה שהחניה אסורה בהם, זאת במידה ומתקיימים תנאים מסוימים שקבועים בחוק החניה לנכים, ואשר הרציונל המוביל שלהם הוא אי הפרעה לתנועה.

 

סל ההטבות והזכויות שמקנה תג נכה כולל:

 • חניה במקומות חניה המוסדרים לנכים בלבד בהתאם לסימונים מוסכמים בשטח.
 • הנחה בחניונים שונים ברחבי הארץ, בתנאי שקיים הסדר מתאים עם החניון.
 • חניה ללא תשלום במקום ציבורי שנגיש לנכה אך ורק דרך חניה ציבורית הכרוכה בתשלום.
 • חניה ללא תשלום באזור חניה כחול–לבן במידה והזכאות לכך תקפה ברשות המקומית (חשוב לוודא, שכן לא מדובר בתקנה ארצית).
 • פטור חלקי מתשלום אגרת רישוי על רכב שבבעלות הנכה (בעל התג ישלם 27 ש"ח עבור אגרת הרישוי לאחר קבלת הזכאות. במידה ושילם את אגרת הרישוי בשנה הנוכחית לפני שקיבל את התג – חשבונו יזוכה רטרואקטיבית)
 • היתר נסיעה בנתיב המיועד לתחבורה ציבורית.

בכל רכב הנושא תג חניה לנכה זכויות והטבות אלו ניתנות למימוש רק כאשר הנכה נוכח ברכב כנהג או כנוסע.

בקשה לתו חניה לנכה

הוצאת תו נכה – קריטריונים

בכל הקשור להוצאת תג חניה לנכה קריטריונים שונים מהווים בסיס לקביעת הזכאות ולאישור הבקשה. ככלל, בקשה להנפקת תג חניה לנכה יכול להגיש אדם הסובל ממחלה או מחלות שבגינן הוא מתקשה ללכת, התנועות שלו מסוכנות לבריאותו, או שהינו מרותק לביתו – זאת בכפוף לדוחות רפואיים עדכניים.

למשרד הרישוי ישנה רשימת הנחיות, הכוללת את כל הליקויים שבגינם ניתן לקבל את הזכאות עבור תג נכה. לא לכל הליקויים המופיעים ברשימה יש הגדרה ברורה, לפיכך נציג להלן את הליקויים השכיחים בהם לרוב יאושר תג חניה לנכה.

 

ליקויים נוירולוגיים: פגיעה בעצבים המוטוריים בגפיים התחתונים, שאינה רק תחושתית אלא אף מהווה פגיעה בפעילות השרירים. מחלות נוירולוגיות נפוצות בגינן מאושר תג חניה: טרשת נפוצה, פרקינסון, ALS , מ/א אירוע מוחי, נוירופתיה, רדיקולופתיה, אפילפסיה.

ליקויים קרדיאליים: מחלת לב מכל סוג שהוא, אשר גורמת לירידה תפקודית, כלומר – פגיעה ביכולת לבצע מאמץ הליכה. מחלות קרדיאליות נפוצות בגינן מאושר תג חניה: מחלת כלי דם כליליים, מחלה מסתמית, יתר לחץ דם ריאתי.

ליקויים נשימתיים: מחלת ריאות מכל סוג שהוא, אשר גורמת לירידה תפקודית, שיש בה  פגיעה ביכולת לבצע מאמץ של הליכה. מחלות נשימתיות נפוצות בגינן מאושר תג חניה: מחלת ריאות חסימתית, מחלת ריאות רסרקטיבית, מחלת ריאות אינטרסציאלית.

ליקויים אורתופדיים: ליקוי של מערכת השלד התחתונה (מפרקים, עצמות), אשר גורם להגבלה ניכרת בתנועה. ליקויים אורתופדיים נפוצים בגינם מאושר תג חניה: הגבלת תנועה במפרקי הירכיים, הגבלת תנועה במפרקי הברכיים, הגבלת תנועה משמעותית בעמוד שדרה מותני.

ליקויים בכלי דם היקפיים:  ליקוי בזרימת הדם בעורקי הרגליים, אשר גורם לקושי בתנועה, כגון PVD גפיים תחתונות (עקב סוכרת, עישון וכיוב').

קריטריונים נוספים – דיאליזה, סרטן גרורתי, BMI  מעל 45, עיוורון

 

איך מקבלים תג חניה לנכה

תג חניה לנכה תוכלו להוציא ע"י פנייה למשרד הרי

אדם זקן מחויך נוהג ברכב

שוי בדואר

או בצורה מקוונת. בכל מקרה, אין צורך להגיע פיזית למקום.

כאשר תגישו בקשה לקבלת תג חניה לנכה, יש לצרף אליה את המסמכים הבאים:

 • מכתב בחתימת הנכה הכולל את מספרי הרכב (עד שניים) להם נדרש התג.
 • צילום תעודת הזהות והספח הנלווה.
 • צילום רישיונות הרכב.
 • אישור משרד הבריאות או העתק מפרוטוקול ועדה רפואית (לנכים בשיעור 60% ומעלה) או צילום מסמכים רפואיים שמעידים על מוגבלות/יכולת התנועה.

 

ישנם מצבים מיוחדים בהם נדרש לצרף אישורים ספציפיים, לדוגמה:

 • ניצולי שואה – אישור ממשרד האוצר על הנכות תוך ציון העובדה שניידות בלי רכב יכולה לערער את בריאות הנכה.
 • נפגעי פעולות איבה: אישור ביטוח לאומי על הנכות תוך ציון העו
  בדה שניידות בלי רכב יכולה לערער את בריאות הנכה.
 • עיוורים: לא נדרשים לצרף אישור, אלא רק לוודא קיומו של אישור ממשרד הרווחה העובר למשרד הרישוי אוטומטית.
 • נכי צה"ל: לא נדרשים לצרף אישור, אלא רק לוודא קיומו של אישור ממשרד הביטחון העובר למשרד הרישוי אוטומטית.
 • מטופלים בכימותרפיה – אישור רפואי המפרט את תכנית הטיפול ואת המועד המשוער לסיומו.
 • מטופלים בהמודיאליזה כרונית: אישור ממכון הדיאליזה.

 

במקרים בהם הפונה בבקשה אינו בעל הרכב – יש לצרף מסמכים נוספים בהתאם: 

 • רכב ע"ש בן או בת זוג – צילומי ת"ז וספח של המבקש ובן הזוג. במידה ובני הזוג לא נשואים, יש להמציא מסמך המעיד על חייהם המשותפים.
 • רכב ע"ש בן משפחה מקרבה ראשונה – צילומי ת"ז וספח של המבקש ובן המשפחה.
 • רכב ע"ש בן משפחה מקרבה שנייה – 2 תצהירים החתומים ע"י עורכי הדין של המבקש ושל בעל הרכב, לפיהם הרכב משמש את האדם שיש לו מוגבלות.
 • רכב ע"ש אפוטרופוס של הנכה – צו מינוי אפוטרופוס בחתימ

  ת בית משפט.

 • רכב ע"ש חברת השכרה – אישור חברת ההשכרה לפיו הרכב משמש את הנכה.
 • רכב חברה או חברת ליסינג – אישור החברה.
 • רכב ע"ש ארגון הובלת נכים – אישור רשם העמותות או גוף רלוונטי אחר, המציין כי הרכב משמש ארגון המסיע נכים או מסייע להם, וכן תצהיר חתום בפני עו"ד לפיו השימוש העיקרי של הרכב הינו להסעת נכים, והשימוש בתג ייעשה בהתאם.

 

טפסים להנפקת תג חניה לנכה

לקבלת תג חניה לנכה טפסים למילוי זמינים באינטרנט:

 1. טופס בקשה לקבלת תג חניה לנכה ופטור מאגרת רישוי
 2. טופס בקשה מקוונת לתג נכה ופטור מאגרת רישוי
 3. טופס בקשה להחזר אגרת רישוי
 4. טפסים לבקשות מיוחדות במצבים שונים: רכב חברה, רכב שהנכה אינו בעליו, הוספה או החלפה של רכב, בקשה לאחר אובדן/גניבה/השבתה של רכב.

 

שליחת הבקשה ומעקב טיפול

הטיפול בבקשה לתג נכה מתבצע במשרד התחבורה ואורכת

כמספר שבועות, רצוי להתעדכן על סטטוס הטיפול. התג נשלח בדואר לכתובתו של הנכה. אם הבקשה לתג נדחית, יש אפשרות להגיש ערעור תוך 90 יום ממועד דחייתה.

אנחנו כאן כדי לספק סיוע במימוש זכויות רפואיות

אנו בחברת לבנת פורן – זכויות רפואיות, בעלי ידע רפואי ומקצועי וניסיון רב שנים בכל הקשור לסיוע במימוש זכויות רפואיות, בין השאר בנושא זכאות לתג נכה. בחברתנו פועלים כ-25 רופאים וכ-150 עובדים, מנהלי לקוח, ואנשי מקצוע, המנוסים בסיוע במקרים רבים ושונים של מימוש זכויות, מכירים את המערכות הבירוקרטיות המורכבות באופן מעמיק, ומתנהלים מולן בצורה מיטבית ואפקטיבית.

למשרד הרישוי יש רשימת קריטריונים לקבלת זכאות לתג

חניה. לנו יש את הידע והמקצועיות הנדרשים לביצוע הצלבה מדויקת בין מצבו הרפואי של הלקוח לבין הקריטריונים הללו, והדברים נלקחים בחשבון בבניית התיק הרפואי.

בנוסף, למשרד הרישוי אין ועדה רפואית הבודקת פיזית את מבקש התג, לפיכך הוא מסתמך על מסמכים בלבד. בידינו נמצאים הכלים לבניית תיק רפואי, הכולל מסמכים ממוקדי מטרה להצלחת  התביעה. אנו דוגלים בשיקוף מכלול הבעיות הרפואיות ומציבים בפני רופא הוועדה תמונה ממוקדת, כך שההחלטה שתתקבל תינתן לאחר בחינת כלל הליקויים הרלוונטיים לזכאות לתג חניה. ניסיוננו מלמד כי תיק ממוקד, ה

מאגד בתוכו את המקצועיות של מנהלי הלקוח בשילוב התייעצות רפואית עם מיטב רופאינו – הניב הצלחה רבה. באמתחתנו מספר רב של לקוחות, שנהנים משירותינו ומתג החניה שאושר להם לשנים רבות.

נשמח לעמוד לרשותך ולסייע לך בפנייתך לקבלת הזכויות הרפואיות העשויות להגיע לך עקב מצבך הרפואי. כל שצריך לעשות הוא להגיע לפגישה ראשונית, במהלכה נציג את הדרכים שבהן נוכל לסייע לך בתהליך. פגישה זו אינה כרוכה בעלות או בהתחייבות מצידך.

הלב בלוגו של לבנת פורן